ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 10 SEPTEMBRIE 2021

Vin ,Septembrie 10, 2021 - 15:31
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 10 septembrie, în ședință publică.
În debutul ședinței, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a îndemnat furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să se abțină de la diseminarea unor știri ce vizează viața personală a jurnaliștilor de la televiziuni concrete și să adopte un comportament decent și respectuos față de colegii care profesează aceeași meserie de jurnaliști.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a petiției parvenite din partea directoarei gimnaziului „Pantelimon Erhan” din s. Tănătari, rn. Căușeni, dna Elizaveta Suvac, prin care informează că, la 13.08.2021, postul de televiziune „TV8” a difuzat, în cadrul buletinului de știri, reportajul Scandalul cu demiterea directoarei din Tănătari continuă. Părinții s-au adresat la Consiliul raional. Elizaveta Suvac mai invocă  faptul că nu a fost informată despre acest reportaj, nu a fost apelată la telefon și nici căutată, deși se afla în incinta instituției, pentru a-și expune poziția vizavi de cele relatate în reportaj. Datele monitorizării au atestat că postul de televiziune „TV8” a fost difuzat, în cadrul buletinului de știri din16 august 2021, un subiect în care directoarea Elizaveta Suvac dezminte acuzațiile aduse din partea părinților și a profesorilor gimnaziului „Pantelimon Erhan” din s. Tănătari, rn. Căușeni. Drept urmare, Consiliul Audiovizualului a respins petiția dnei Elizaveta Suvac.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a respins cererea de suspendare a executării Deciziei CA nr. 31/198 din 23 august 2021 (referitor la sancționarea postului de televiziune „Jurnal TV”), depusă de ÎCS „Reforma Art” SRL prin cererea prealabilă nr. 159-R/21-E din 23 august 2021. Este de menționat că actul administrativ de sancționare a Consiliului Audiovizualului, potrivit prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, produce efecte în timp de la data emiterii până la executarea lui și este emis în vederea asigurării respectării prevederilor legale în domeniul audiovizualului de către autoritatea publică împuternicită prin lege. În același timp, raționamentul stabilit în dispoziția art. 174 din Codul de procedură civilă și de prevederile Codului administrativ admite asigurarea acțiunii prin suspendarea actului contestat doar în cazul în care prin efectul său acesta ar produce o situație ireversibilă, făcând imposibilă executarea eventualei hotărâri și doar în cazuri temeinic justificate.
Motivele de suspendare prevăzute de Codul administrativ nu se consideră a fi îndeplinite prin simpla invocarea de către a ÎCS „Reforma Art” SRL a dezacordului cu decizia contestată, fără prezentarea unor dovezi pertinente, ce țin să demonstreze aparența de ilegalitate a actului administrativ a cărui executare se solicită a fi suspendată. Existența unui caz temeinic, poate fi reținută dacă din împrejurările cauzei ar rezulta o ezitare puternică și evidentă asupra prezumției de legalitate, care constituie unul dintre fundamentele caracterului executoriu al actelor administrative.
Astfel, solicitarea ÎCS „Reforma Art” SRL privind suspendarea executării Deciziei CA nr. 31/198 din 23 august 2021, prin care ÎCS „Reforma Art” SRL i-a fost aplicată sancțiunea cu avertizare publică, se constată a fi una neîntemeiată, întrucât aceasta nu a depus niciun act doveditor, doar declarații, fără material probator, din care să reiasă că executarea Deciziei CA i-ar produce o pagubă sau ar afecta bunul mers al activității sale.
Tot în cadrul ședinței. Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la autorizația de retransmisiune eliberată „STV IT Company” SRL.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul