ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 09 IULIE 2021

Vin ,Iulie 09, 2021 - 15:47
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 09 iulie, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a desfășurat bilanțul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media IP Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectați 2 membri ai Consiliului de Supraveghere, reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, altele decât mun. Chișinău, pentru un mandat de 6 ani.
L-a concurs au fost depuse 3 dosare de participare:
1. Diana Josu-Braniște;
2. Inna Zlatovcena;
3. Ian Mihailevschi.
La ședința Consiliului Audiovizualului s-a prezentat doar un singur candidat – Ian Mihailevschi.
Urmare a dezbaterilor publice și a rezultatelor votării deschise, Consiliul Audiovizualului l-a desemnat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” pe Ian Mihailevschi.
Dat fiind faptul că doi candidați nu s-au prezentat la interviul susținut în ședința publică, iar în concurs au fost scoase două funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media IP Compania „Teleradio-Moldova”, Consiliul Audiovizualului va repeta procedura de desemnare după 7 zile de la constatarea funcției rămase vacante.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat petiția Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”, prin care invocă faptul că postul de televiziune „TV 6” a difuzat în cadrul buletinului de știri „Время Новостей” de la ora 21.00, rubrica „Business News” „o comunicare audiovizuală cu conținut comercial mascat, ce promovează direct serviciile și imaginea unei persoane juridice ce prestează servicii medicale de laborator prin relevarea profesionalismului angajaților, avantajele pentru beneficiari, precum și ofertele promoționale (reduceri disponibile pentru beneficiar”. Urmare a monitorizării s-a atestat că subiectul în cauză prin conținutul și forma de prezentare reprezintă în sine un reportaj cu tentă comercială și înserat în cadrul programului de știri, astfel fiind admise încălcări de la prevederile art. 63 alin. (4) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, fapt pentru care Consiliul Audiovizualului a sancționat furnizorul de servicii media cu amendă în mărime de 10 000 de lei.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a remarcat faptul că astfel de reportaje cu conținut comercial mascat sunt difuzate la mai multe posturi de televiziune. În acest context, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, s-a autosesizat cu privire la monitorizarea furnizorilor naționali de servicii media, precum și cele trei posturi TV care sunt supuse monitorizării în campania electorală, la capitolul comunicări comerciale audiovizuale, pentru perioada 05-11 iulie 2021, propunere susținută de toți membrii Consiliului.
 Consiliul Audiovizualului a examinat și petițiile Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (5 petiții), prin care se afirmă că în perioadele: 31 mai – 06 iunie și 07 – 13 iunie 2021, posturile de televiziune „ITV”, „RTR Moldova”, „BRAVO TV”, „CTC” și „PEH TV” au difuzat filme fără dublare sau subtitrare în limba română și au realizat programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică mai mică decât cea prevăzută de Codul serviciilor media audiovizuale. Astfel, Consiliul Audiovizualului a luat act de petițiile Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova și a decis ca după finalizarea campaniei electorale, toți furnizorii de servicii media să fie supuși monitorizării tematice la capitolele respectării prevederilor art. 4 și 19 din Codul serviciilor media audiovizuale.
În cadrul ședinței, membrii Consiliului Audiovizualului au respins cererea de eliberare a licenței de emisie pentru postul de televiziune „Free TV-FTV”.  Președintele Consiliului, Ala Ursu-Antoci, a argumentat că o mare parte din emisiunile indicate în proiectul editorial al „Free TV-FTV” nu se regăsesc în grila de emisie și i-a sugerat solicitantului să revizuiască proiectul editorial ca să fie o concordanță între ele, opinie susținută de toți membrii CA.
Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la autorizațiile de retransmisiune eliberate „TV-BOX” SRL, „ARAX-IMPEX” SRL și „REVAFAR-COM” SRL și a retras autorizația de retransmisiune „ARSACO” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „AS-TV”.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul