ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 08 OCTOMBRIE 2020

Joi ,Octombrie 08, 2020 - 15:32
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 08 octombrie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a sesizării Comunității pentru advocacy și politici publice „WatcDog.MD”, care informează că la 15 septembrie 2020, în cadrul buletinului informativ de la ora 18:00, postul de televiziune „Primul în Moldova” a difuzat un subiect cu titlul „Mai puțin PR pe subiectul Aeroportului Internațional Chișinău”, în cadrul căruia au fost încălcate un șir de prevederi legale cu privire la exercitarea activității instituțiilor mass-media, și anume nerespectarea prevederilor Constituției Republicii Moldova (art. 31 și 32), a Codului serviciilor media audiovizuale (art. 2, 7, 11, 13, 14, 35, 73, 75, 80, 83 și 84), Regulamentul privind conținuturile audiovizuale (pct. 5 lit. a), b) și c); 9; 10; 21; 22; 44; 45; 46; 49; 50; 78; 79), Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare (art. 27; 28 ), Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova,  cât și Codul electoral (art. 70 alin. (4)).
Urmare a analizei conținutului subiectului „Mai puțin PR pe subiectul Aeroportului Internațional Chișinău”, cu referire la art. 70 din Codul electoral, care garantează drepturile concurenților electorali, invocat de către Comunitatea pentru advocacy și politici publice „WatcDog.MD”, este relevant de menționat că persoanele vizate în acesta, la data de 15 septembrie 2020, nu aveau calitatea de candidați la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020.
Cu referire la prevederile art. 14 din Codul serviciilor media audiovizuale, invocate de către petiționar, dreptul la replică se acordă în următoarele condiții:
 (1) Persoana fizică sau juridică, care se consideră lezată în drepturile sale în urma difuzării unor programe audiovizuale sau în urma prezentării altor elemente ale serviciilor media audiovizuale, are dreptul la replică în conformitate cu Legea      nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
(2) Procedura privind exercitarea dreptului la replică sau la rectificare, precum și orice alte măsuri necesare, inclusiv sancțiuni, în vederea garantării dreptului la replică sau la rectificare se aprobă de către Consiliul Audiovizualului într-o limită rezonabilă de timp de la data depunerii cererii solicitantului;
(3) Difuzarea rectificării, dezmințirii sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate de a se adresa în instanțele judecătorești.
Cu referire la prevederile art. 35 din Codul serviciilor media audiovizuale: conform clasificării furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, furnizori publici sunt: Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” și Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu”.
Astfel, prevederile art. 35 din Codul serviciilor media audiovizuale cu privire la obligațiile furnizorilor publici de servicii media nu sunt aplicabile postului de televiziune „Primul în Moldova”, dat fiind faptul că „Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Primul în Moldova”, este un furnizor de servicii media național privat.
Totodată este oportun de specificat că în sesizare se face trimitere la acte legislative abrogate (Codul Audiovizualului), precum și la articole din Codul serviciilor media audiovizuale care sunt prevăzute furnizorului public de servicii media și nu furnizorilor de servicii media naționali privați.
Cu referire la prevederile art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale: în cadrul reportajului difuzat, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, vine cu un mesaj adresat politicienilor, prin care îi îndeamnă să se abțină de la declarații privind dosarul de concesionare a „Aeroportului Internațional Chișinău”, pentru a nu crea obstacole în derularea procesului de judecată, în perioada când acesta este unul dintre subiectele sensibile și de interes național.
Urmare a dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a respins sesizarea Comunității pentru advocacy și politici publice „WatcDog.MD”
 
Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „TVC 21”, „Jurnal TV” și „BTV”, urmare a sesizării șefului Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, prin care informează că la data de 27 august 2020, posturile de televiziune „Jurnal TV”, „TVC21” și „BTV” au difuzat, în direct, o conferință de presă organizată de liderul Partidului Politic „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul căreia a anunțat că va participa la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 și în care a lansat acuzații publice în adresa sa, cu o tentă denigratoare care îi afectează onoarea, demnitatea și reputația profesională, prin discreditare intenționată atât a sa, cât și a colegilor din cadrul IGP în fața cetățenilor din mun. Bălți, unde își desfășoară activitatea. 
În scrisorile adresate Consiliului Audiovizualului, postul de televiziune „BTV” a declarat că a difuzat poziția șefului Inspectoratului de Poliție Bălți, care a fost plasată și pe pagina web a furnizorului de servicii media. Și postul de televiziune „TVC 21” și-a manifestat intenția de a face o invitație dlui Valeriu Cojocaru, semnatarul sesizării, să-și expună opinia și să-și exercite dreptul la replică sau rectificare cu referire la cele difuzate în data de 27 august 2020. Este de menționat că postul de televiziune „Jurnal TV”, cu referire la difuzarea evenimentului respectiv, și-a declinat răspunderea juridică pentru conținutul informațiilor expuse de terți.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au accentuat faptul că anume furnizorul de servicii media poartă responsabilitate pentru conținutul serviciului de programe pus la dispoziția publicului telespectator, fapt pentru care „Jurnal TV” a fost avertizat public.
 
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat și a admis cererea de retragere a autorizației de retransmisiune „RAVIVALNIS”  SRL, fondatoarea studioului TV „CTV Nis”.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul a examinat și cererile prealabile depuse de: 1) „Media Resurse” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Televiziunea Centrală”, cu referire la Decizia nr. 24/157 „Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Televiziunea Centrală”, urmare a autosesizării membrului CA, Ion ROBU”, prin care s-a decis sancționarea furnizorului de servicii media cu amendă în suma de 10 000 lei, pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual, aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale; și 2) Margarita RĂDUCAN, cu referire la Decizia nr. 18/108 „Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVC 21”, urmare a sesizării Consiliului Consultativ al Academicienilor al Academiei de Științe a Moldovei”, prin care s-a decis sancționarea furnizorului de servicii media cu avertizare publică, pentru nerespectarea art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod. Consiliul Audiovizualului a respins respectivele cereri, dat fiind faptul că deciziile invocate de petiționari au fost adoptate în conformitate cu prevederile legale.
Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Autorității Naționale de Integritate și a recomandat furnizorilor de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră mediatizarea spoturilor prin care subiecții declarării sunt îndemnați să completeze declarația de avere și interese personale, anuală, la angajare și la eliberare din funcție, corect.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul