ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 03 SEPTEMBRIE 2021

Vin ,Septembrie 03, 2021 - 11:03
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 03 septembrie 2021, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a prelungit termenul de depunere a dosarelor la Concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat 1 membru al Consiliului de Supraveghere, reprezentant al unei unități administrativ-teritoriale, alta decât mun. Chișinău, pentru un mandat de 6 ani.
Este de menționat că la Concursul anunțat prin Decizia nr. 26/176 din 15 iulie 2021 a fost înregistrat un singur dosar de participare:
- Yulia Dimitroglo.
Urmare a examinării dosarului de participare la concurs s-a constatat că actele constitutive ale dosarului Yuliei Dimitroglo nu pot proba experiența de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile: jurnalismului, dreptului, relațiilor cu publicul, relațiilor internaționale, culturii, cinematografiei, gestiunii financiare și gestiunii întreprinderii comerciale, tehnologiei informației și comunicațiilor, activității academice, mass-mediei, ingineriei, în concordanță cu prevederile art. 43 alin. (1) și (6) din Codul serviciilor media audiovizuale.
În cadrul dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a descalificat dosarul Yuliei Dimitroglo de participare la Concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”, ca urmare a lipsei de experiență și a prelungit cu 30 de zile termenul pentru depunerea dosarelor.
Serviciul comunicare și relații cu publicul