ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 03 SEPTEMBRIE 2020

Vin ,Septembrie 04, 2020 - 10:13
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 03 septembrie 2020, în ședință publică.
Consiliul Audiovizualului nu a satisfăcut cererile prealabile depuse de: 1) AO „People For Free Media”, respingând cererea de eliberare a licenței de emisie pentru postul de televiziune „Cotidianul TV - CTV”; și 2) „General Media Group Corp.” SRL – prin care posturile de televiziune „Prime” și „Publika TV” au fost sancționate cu avertizare publică pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „TV 8” și „TVR Moldova” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale. Datele monitorizării au atestat că în perioada de raport – 17-23 iulie 2020, „TVR Moldova” a realizat emisiuni locale cu durata medie zilnică mai mică de 8 ore, iar ponderea programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media, în orele de maximă audiență, a constituit mai puțin de 75%, fapt pentru care furnizorul de servicii media a fost sancționat cu avertizare publică.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a dezbătut public și raportul de monitorizare tematică a posturilor de televiziune „TV 8” și „TVR Moldova” la capitolul respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Filmele artistice și cele documentare sunt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrându-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licențiată, iar filmele pentru copii sunt dublate sau sonorizate în limba română”. În scopul unei analize obiective au fost selectate spre monitorizare două zile consecutive, dintre care o zi lucrătoare și una de weekend. Rezultatele au atestat că în perioada de raport 19-20 iulie 2020, posturile de televiziune supuse monitorizării nu au comis abateri de la art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Consiliul Audiovizualului a desfășurat bilanțul Concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (4 sloturi) a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CA nr. 14/81 din 30.06.2020. La concurs au depus dosarele 2 solicitanți, pentru extinderea ariei de emisie: ICS „REFORMA ART” SRL, pentru postul de televiziune „Jurnal TV”, și ÎCS „PRODIGITAL” SRL, pentru postul de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”.
Este de menționat că prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, nr. 3-1669/2020 din 01 august 2020, a fost dispusă suspendarea executării pct.2 și 2.1. din  Decizia CA nr. 12/66 din 29 mai 2020. Astfel, în prezent, ÎCS „Reforma Art” SRL, utilizează un slot în cadrul Multiplex A, prin care este difuzat postul de televiziune „Jurnal TV,” ceea ce determină faptul că nu poate deține încă un slot în cadrul Multiplexului A pentru același post de televiziune.
În urma dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a oferit dreptul de difuzare a serviciului de programe prin Multiplexul A (1 slot) furnizorului de servicii media audiovizuale ÎCS „PRODIGITAL” SRL. Totodată, urmare a reperfectării licenței de emisie, postul de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU” a obținut statut juridic de furnizor național de servicii media și are obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 10 ore.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul