ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 02 MARTIE 2021

Mar ,Martie 02, 2021 - 15:57
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 02 martie, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „ITV”, „RTR Moldova” și „Bravo TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a petițiilor (15 petiții) Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova. Datele monitorizării au atestat următoarele: 1) postul de televiziune „Bravo TV” a realizat 0% de programe audiovizuale locale, inclusiv 0% programe locale în limba română; 2) postul de televiziune „RTR Moldova” a realizat programe locale cu durata medie zilnică mai mică de 4 ore. Ponderea programelor audiovizuale locale în limba română transmise de postul de televiziune „RTR Moldova” a constituit mai puțin de 80%, iar ponderea programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media în orele de maximă audiență, a constituit mai puțin de 75%; 3) postul de televiziune „ITV” a realizat programe locale cu durata medie zilnică mai mică de 4 ore. Ponderea programelor audiovizuale locale în limba română transmise de postul de televiziune „ITV” a constituit mai puțin de 80%, iar ponderea programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media în orele de maximă audiență, a constituit mai puțin de 75%.
În cadrul dezbaterilor publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a declarat că posturile de televiziune „RTR Moldova” și „ITV” s-au conformat, într-o anumită măsură, legislației audiovizuale, însă nu este suficient, fapt ce nu poate fi constatat și în cazul postului de televiziune „Bravo TV”, care a realizat 0% de programe audiovizuale locale și 0% programe locale în limba română. Astfel, Ala Ursu-Antoci a propus ca acest lucru să fie urmărit în dinamică, în acest sens, a înaintat propunerea, dat fiind faptul că suntem și în pandemie, de a oferi o perioadă de grație de 3 luni ca acești furnizori de servicii media de televiziune să revină în albia legalității, cu prezentarea unui raport lunar despre măsurile întreprinse.
Totodată, „RTR Moldova” și „ITV” au fost sancționate cu amenzi în valoare de 5000 de lei, iar „Bravo TV”, pentru că este la prima abatere la acest capitol, a fost avertizată public.
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a sesizării dlui Oazu Nantoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care susține că ,,Primul în Moldova”, pe parcursul săptămânii 28 ianuarie – 01 februarie 2021, a ignorat sistematic în cadrul programului „Новости” (ora de difuzare 21:00) art. 13 alin. (6) lit. a din Codul serviciilor media audiovizuale: asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. Totodată de specificat  că în zilele de 30 și 31 ianuarie 2021, ora 21.00, postul de televiziune „ Primul în Moldova” nu a difuzat programul informativ „Новости”. Rezultatele monitorizării au atestat că la 28 și 29 ianuarie și 01 februarie 2021, în cadrul principalului buletin de știri „Новости” de la ora 21:00, din totalul de subiecte difuzate, 5 subiecte au necesitat prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, fapt care postul de televiziune „Primul în Moldova” l-a asigurat, iar în zilele de 30 și 31 ianuarie 2021, furnizorul de servicii media nu a difuzat programul informativ „Новости”. Astfel, membrii Consiliului au decis de a respinge sesizarea deputatului Oazu Nantoi.
Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării postului de televiziune „TVR Moldova”, urmare a petiției  IP „Centrul pentru Jurnalism Independent”, care afirmă că la data de 16 ianuarie 2021, postul de televiziune „TVR Moldova”  a difuzat știrea intitulată „Ținutele președintelui”, care conține un limbaj sexist și discriminatoriu:  „Funcțiile publice impun anumite rigori, mai ales când ești femeie”; „Vrei, nu vrei, când ești femeie-președinte intri, cum spune românul, în gura târgului și nu prea ai voie să greșești”.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a menționat că Consiliul Audiovizualului s-a pronunțat în permanență împotriva oricăror forme de discriminare, în mod deosebit discriminarea pe criterii de sex. Interesul major față de un politician este unul plurivalent. Deci, este firească atitudinea unui post de televiziune de a afla foarte multe lucruri din activitatea cotidiană, inclusiv compartimentul vestimentar al unui politician. Dragoș Vicol a mai declarat că la vizualizarea acestui reportaj nu a întrevăzut o opinie discriminatorie, în sensul că s-ar fi făcut anumite afirmații care să o plaseze într-o poziție negativă pe președinta Republicii Moldova, din punct de vedere al modalității de a se îmbrăca sau de a-și aranja ținutele vestimentare cu ocazia întâlnirilor protocolare sau zi de zi la serviciu. Faptul că postul de televiziune a emis o opinie că în societate, din păcate, există și asemenea tendințe prin care, dacă ești femeie, obligatoriu se acordă atenție și stilului vestimentar, nu poate fi catalogat ca un mesaj sexist, din care cauză a propus respingerea petiției  IP CJI.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a petiției  IP „Centrul pentru Jurnalism Independent”, care declară că la data de 30 ianuarie 2021, în jurul orei 20:00, la postul de televiziune „Jurnal TV” a fost difuzat promo-ul unei producții cinematografice intitulată „Sprinter”, cu o durată aproximativă de două minute, conținând multiple scene sângeroase și violente, nudități, care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor. Luând în considerare faptul că obligativitatea furnizorului de servicii media de a prezenta semnul de avertizare în scopul limitării răspândirii informației cu impact negativ asupra copiilor se referă la programele audiovizuale, iar în petiție se face referire la promo-ul unei producții cinematografice, membrii Consiliului Audiovizualului au propus modificarea Regulamentului privind conținuturile audiovizuale anume sub aspectul promo-urilor. Totodată, Consiliul a respins petiția  IP CJI.
În cadrul ședinței publice, Consiliul Audiovizualului a admis solicitarea BITCOIN-CAPITAL” SRL, fondatoarea postului de radio „Cryptobox”, cu difuzarea serviciului de programe pe frecvența 107,9 MHz – mun. Chişinău, de schimbare a denumirii postului de radio din „Cryptobox” în „Rekord”.
Consiliul Audiovizualului a eliberat autorizație de retransmisiune „TV SAT” SRL pentru studioul de televiziune „TV SAT” și a reperfectat condițiile la autorizațiile de retransmisiune eliberate „STV IT Company” SRL și „ARSACO” SRL.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a respins petițiile parvenite din partea avocatului Alina Palii, prin care solicită anularea deciziilor CA nr. 3/16 și nr. 3/17 din 28 ianuarie 2021.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul