Ședința publică a CCA din 30.11.2017

Joi ,Noiembrie 30, 2017 - 18:39

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 30 noiembrie 2017, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat cel de-al doilea Raport de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „RTR Moldova”, „Publika TV”, „TV 8”, „Accent TV”, „Pro TV Chișinău”, „Jurnal TV”, „ITV”, „Ren Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006 și Concepția privind reflectarea campaniei electorale la referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova), pentru perioada 06-19 noiembrie 2017. Rezultatele monitorizării au atestat că posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 297 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectați participanții electorali. Cele mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Accent TV” (61 subiecte), „NTV Moldova” (49 subiecte), „Pro TV Chișinău” (32 subiecte), „TV8” (28 subiecte), „Moldova-1” și „RTR Moldova” (câte 25 fiecare) etc. Cel mai reflectat participant electoral a fost PSRM, cu 73,8% (03 ore 44 min. 41 sec.), iar PL a obținut 26,2% (01 oră 19 min. 47 sec.). Raportul reflectă ponderea prezenței liderilor partidelor politice implicate nemijlocit în campania electorală, precum și cea a lui D. Chirtoacă, în cadrul programelor informative. Astfel, D. Chirtoacă a fost prezentat în volum de 80,3% (02 ore 11 min. 37 sec.), urmat de liderul PL, M. Ghimpu, cu 18,6% (30 min. 32 sec.). Liderul PSRM, Z. Greceanâi, a fost mediatizată în volum de 1,1% (01 min. 47 sec.).

În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că, din considerentul că exercițiul la care au fost impuși să reacționeze a fost unul specific și ținând cont de faptul că, pe de o parte, un concurent electoral s-a străduit să desfășoare multiple evenimente cu caracter de a promova acest referendum, iar pe de altă parte, un alt concurent electoral s-a limitat doar la faptul de a boicota referendumul, pentru radiodifuzori, în special pentru radiodifuzorul public, a fost complicat să reflecte întreaga gamă de evenimente de interes public. Totodată, este îmbucurător faptul că unii radiodifuzori au continuat să reflecte campania electorală echilibrat și echidistant. Posturile „Accent TV” și „NTV Moldova” care au reflectat masiv poziția unui singur concurent electoral, iar celălalt concurent a fost prezentat doar în conotație negativă, respectiv, acest fapt impune următoarea treaptă de sancțiune, întrucât au fost comise derogări repetate de la prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului, precum și art. 7 alin. (4) lit. c). Astfel, pentru că nu au respectat principiul pluralismului de surse și nu au reflectat campania electorală într-un mod responsabil, echilibrat și imparțial, posturile de televiziune „Accent TV”, și „NTV Moldova” au fost sancționate cu amenzi de 10 mii de lei; „RTR Moldova” – cu amendă de 5 mii de lei, iar postul public de televiziune „Moldova-1” și „ITV” au fost, prin consens,  atenționate.

CCA a examinat și aprobat rapoartele privind volumul de emisie electorală (spoturi informative, materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, dezbateri electorale, emisiuni informative) în campania electorală pentru referendumul local privind  revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie, pentru perioadele: 30 octombrie – 05 noiembrie 2017, 06-12 noiembrie 2017 și 13-19 noiembrie 2017. Rapoartele vor fi remise Comisiei Electorale Centrale.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului și ținând cont de atribuțiile care-i revin potrivit legii de a stabili norme de reglementare în domeniul audiovizual, urmărește constant necesitatea extinderii bunelor practici în cadrul spațiului informațional public prin promovarea unui stil de viață sănătos, abordând aspecte legate de nutriție, activitate fizică, ridicarea nivelului de percepție a riscurilor de sănătate, informării și asigurării educației pentru sănătate. Astfel, CCA a modificat și completat Decizia nr.1 din 25 ianuarie 2013 Cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață. Articolul 1 al respectivei decizii a fost completat cu literele f), g), h), i) și j)  cu următorul cuprins: f) „Pentru o viață sănătoasă, hrăniți copilul la sân în primele 6 luni de viață”; g) „Pentru o igienă orală corespunzătoare, spălați-vă pe dinți cel puțin de două ori pe zi”; h) „Pentru o viață mai sănătoasă, spălați-vă cât mai frecvent pe mâini cu săpun”; i)  „Fumatul dăunează grav sănătății dumneavoastră și a celor din jur”; j)  „Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătăţii”.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat licență de emisie pentru postul de televiziune „Vocea Basarabiei”. Postul de televiziune va avea un format generalist și va fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară.

În contextual cerințelor ce decurg din necesitatea respectării de către titularii licențelor de emisie radio și TV a prevederilor art. 11 pct. (2) din Codul audiovizualului, intrate în vigoare la 01 octombrie 2017, Consiliul a aprobat Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „N4”.

CCA a anunța concurs pentru suplinirea capacității rămase disponibilă (2 sloturi) a Multiplexului A, cu următorii parametri: Standard TV: DVB-T2; Standard de compresie a informației audio și video: HEVC sau MPEG-4; Banda de frecvențe: 470-694 MHz (bandă UHF); Capacitatea maximă: 15 sloturi (poziții) pentru servicii de programe TV cu rezoluție standard  (SDTV); Acoperire: 76% din teritoriul Republicii Moldova și 85% din populație.

În temeiul avizelor Ministerului Economiei și Infrastructurii, CCA a anunțat concurs pentru frecvențele radio: 71,66 MHz –  Leova, 88,3 MHz – s. Pănășești (r-nul Strășeni), 98,10 MHz – Șoldănești și 97,5 MHz –  or. Orhei.

În cadrul ședinței, CCA a examinat demersurile Agenției  de presă „Info-Prim Neo” SRL, „Canal Regional” SRL și Asociația Obștească „Meridian” și a decis perfectarea abonamentelor la produsele media pentru 4 (patru) radiodifuzori locali şi regionali cu emisie prin eter pentru o perioadă de 12 luni.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a susținut solicitările Parlamentului Republicii Moldova, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Asociației „Motivație”, a Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitatea Femeilor (Un Women), și a Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Proiectul de Competitivitate din Moldova, și a recomandat radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova mediatizarea, cu titlu gratuit, a mai multor spoturi sociale: precum Siguranța Rutieră; promovării abilităților și capacităților de lucru ale persoanelor cu dizabilități; prevenirea și combaterea violenței față de femei și fete; „Fii Oaspetele Nostru!”.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul