Ședința publică a CCA din 26.01.2018

Sâm ,Ianuarie 27, 2018 - 12:21

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit,pe data de26 ianuarie 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat sesizarea dlui Constantin Nunu, prin care informează Consiliul că postul de televiziune „Accent TV”, în titlul știrilor, a utilizat denumirea „Кишинев” în loc de „Кишинэу”.

În cadrul dezbaterilor publice, președintele CCA, Dragoș Vicol, a menționat că versiunea în limba rusă a Constituției Republicii Moldova din 29.07.1994 stipulează, la art. 13: „СтолицейРеспубликиМолдоваявляетсягородКишинэу”.

Postul de televiziune „Accent TV” a fost atenționat asupra respectării cu strictețe a Deciziei nr. 38 din 19.03.2014 – Cu  privire la recomandarea privind utilizarea corectă a denumirilor oficiale de localități în programele audiovizuale, care stipulează: „Radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova vor utiliza în cadrul serviciilor de programe difuzate denumirile oficiale și corecte ale satelor, comunelor, orașelor și raioanelor, potrivit Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, astfel încât să nu admită derogări de la prevederile legislației în vigoare care reglementează scrierea în limba română și transcrierea în limba rusă a acestor denumiri”.

La solicitarea „DC TEHNO PROJECT” SRL, Consiliului Coordonator al Audiovizualului a retrasautorizației de retransmisie pentru studioul de televiziune „Tehno Project” din satul Geamăna, r-nul Anenii Noi.

CCA a satisfăcut și demersul ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA, prin retragerea dreptului de retransmisie a posturilor de televiziune prin rețeaua de telefonie celulară mobilă „ORANGE MOLDOVA”.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, ținând cont de faptul că desfășurarea campaniei de informare a populației este un mijloc eficient de sporire a numărului telespectatorilor care recepționează programele TV difuzate prin intermediul multiplexului A și a atractivității de emisie prin intermediul acestuia pentru radiodifuzori, a susținut solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de radio și televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a 2 (două) spoturi informative (videoși audio), realizate în limba română cu subtitrare în limba rusă.

RecomandareaConsiliului a primit și demersul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, înaintând spre mediatizare 2 (două) spoturi sociale: „Mărturisirea”și„Încearcă și tu! Informează-te și Redirecționează 2%”.

CCA a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2017. Raportul va fi remis Parlamentului și va fi publicat pe pagina electronică a instituției.

Raportul CCA cuprinde momentele importante din activitatea Consiliului în anul trecut, aspectele pozitive, tendințele de dezvoltare a pieței audiovizuale, concluzii și prioritățile pentru anul 2018.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul