ȘEDINȚA PUBLICĂ A CCA DIN 22.05.2018

Mie ,Mai 23, 2018 - 09:28

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 22 mai 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul cu privire la monitorizarea principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3” și „CTC Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), efectuat în perioada 20 aprilie – 20 mai 2018, ca urmare a autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui, și a sesizărilor parvenite la CCA: Asociația Obștească Comunitatea pentru advocacy și politici publice „WatchDog.md” din 10.05.2018; Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar al mun. Chișinău nr. 09 din 09.05.2018; Nadine Gogu, director executiv CJI, și Polina Panainte, secretarul Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte din 11.05.2018; Roșco Alexandr, prim-vicepreședinte PP „Casa Noastră - Moldova” din 11.05.2018 (remisă de Președintele Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale municipiul Chiținău nr. 1, Petru Harmaniuc, prin scr. nr. 65 din 16.05.2018), și Ivaniuc Ana și Zubova Ecaterina din 18.05.2018.

În cadrul dezbaterilor publice,  membrii CCA au menționat că posturile de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3” și „CTC Moldova”, pe perioada monitorizată,  nu au respectat prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (3) și alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii sunt obligați să respecte principiul echilibrului și pluralismul politico-social, echidistanței și obiectivității, care prevede ca, în cazul subiectelor ce vizează situații de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse, fapt pentru care posturile respective au fost sancționate cu avertizare publică.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat licență de emisie pentru postul de televiziune „ALBASAT”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, într-un format generalist, și a reperfectat 3 autorizații de retransmisie pentru distribuitorii de servicii audiovizuale.

CCA a examinat Raportul privind informaţia despre volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada (07 – 13 mai 2018). Datele raportului atestă că toți cei 40 de radiodifuzori (TV – 22, Radio – 18) care au declarat că vor reflecta campania electorală la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 au prezentat la Consiliu formularele privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor.

În contextul Zilei mondiale a donatorilor de sânge – zi dedicată persoanelor care donează sânge din proprie voință, celebrată anual la 14 iunie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a susținut demersul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui și a recomandat posturilor de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a campaniei „Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge! Dăruiește o viață!”.

De suportul CCA la mediatizarea spotului cu genericul „Inginerii creează viitorul” a beneficiat și Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul