ȘEDINȚA PUBLICĂ A CCA DIN 21.06.2018

Joi ,Iunie 21, 2018 - 15:39

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 21 iunie 2018, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Nota nr. 01-126 din 23.05.2018 parvenită din partea directorului adjunct al Institutului de Științe ale Educației, Nelu Vicol, și a președintelui sindicatelor IȘE, Vasile Țânțari. În cadrul dezbaterilor publice, dl Dragoș Vicol, președintele CCA, a recomandat postului de televiziune „Noroc” să acorde o atenție sporită afirmațiilor expuse în reportaj, precum: „singura școală auto pentru persoane cu dezabilități locomotorii din Moldova riscă să fie închisă”, întrucât astfel de afirmații ar însemna de facto lichidarea instituției auto și induce o anumită neclaritate, dat fiind faptul este vorba de o școală auto pentru persoanele cu necesități speciale. Totodată, Dragoș Vicol a insistat ca la realizarea unor subiecte sensibile pentru opinia publică, postul de televiziune „Noroc” să țină cont de prevederile Codului de conduită al radiodifuzorilor (art. 20 și art. 21), care este obligatoriu pentru toți radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV” și „ITV” la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității pentru băuturilor alcoolice, pe parcursul a 24 ore fiecare. Totodată, serviciile de programe ale posturilor de televiziune „Euro TV”, „Elita TV”, „Sor TV”, „Studio L”, „Drochia”, „TV Prim”, „Media TV”, „Orhei TV”, „Noroc”, „TVC 21”, „GRT”, „Agro TV Moldova”, „Impact TV”, „TVR Moldova” și „Familia Domashniy” vor fi monitorizate la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (9) din Codul audiovizual, pe parcursul a 24 ore fiecare.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat un nou model al Ofertei serviciilor de programe retransmise.

CCA a eliberat autorizație de retransmisie pentru studioul de televiziune „DanisNet TV” și a reperfectat condițiile la autorizațiile de retransmisie pentru „STV IT COMPANY” SRL.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie de către mai mulți distribuitori de servicii. Rezultatele monitorizării au atestat că ,,REMIG-F” SRL, „Megan-TV” SA și „TV REPUBLICA” SRL nu respectă Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA, fapt pentru care au fost sancționați cu amenzi de la 5.000 la 15.000 de lei. Totodată, CCA a sancționat cu amendă în valoare de 40 000 de lei distribuitorul de servicii „Megan-TV” SA din com. Trușeni, mun. Chișinău, pentru că retransmite, contrar prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, programe cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

În cadrul ședinței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a făcut bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile și a unui canal TV disponibil, anunțat prin Decizia CCA nr. 11/66 din 24 aprilie 2018. Pentru canalului TV 34 – s. Ciumai, r-nul Taraclia, CCA a fost a declarat învingător „URANIA FM” SRL, pentru postul de televiziune „NTS”.

Tot în cadrul ședinței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a admis demersul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a spotului „Părinți atenți”. Spotul este adresat atât părinților, cât și copiilor, și are drept scop sensibilizarea acestora cu privire la riscurile comunicării online, sexting și relația părinți-copii la vârsta adolescenței.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul