Ședința publică a CCA din 19.12.2017

Mie ,Decembrie 20, 2017 - 16:03

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 19 decembrie 2017, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a posturilor de televiziune „Moldova-1, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 8”, „Publika TV”, „N 4”, „TVC 21”, „Noroc”, „Accent TV”, „Orhei TV”, „Acasă în Moldova”, „ITV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „Bravo”, „NTV Moldova”, „Impact TV”,  „TV Elita”, „SOR-TV ”, „Studio-L”, „TV Drochia”, „TV-Prim”, „Media TV”, „TV-Găgăuzia” și „Canal Regional” la capitolul respectării prevederilor Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017 – Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale, pe parcursul a 24 ore fiecare. Rezultatele monitorizării au atestat că majoritatea radiodifuzorilor nu respectă întru totul prevederile Deciziei CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.

În cadrul dezbaterilor publice, președintele CCA, Dragoș Vicol, a menționat că decizia CCA se încadrează în Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, fiind un subiect deosebit de important și, în același timp, sensibil pentru public. Radiodifuzorii au obligația de a fi competitivi, iar scopul este de a atrage o audiență cât mai vastă. Astfel, radiodifuzorii ar trebui să fie competitivi și din poziția atragerii persoanelor cu nevoi speciale, fiindcă există o categorie importantă în societatea noastră care trebuie să aibă aceleași drepturi și același acces la serviciile audiovizuale precum o au și ceilalți consumatori de programe. În acest sens, președintele CCA a punctat îndatoririle radiodifuzorilor în vederea asigurării incluziunii sociale referitor la obligativitatea de asigurare a condițiilor de accesibilitate la programele TV. Așadar, radiodifuzorii vor realiza zilnic câte un buletin de știri, între orele 17.00 și 23.00, în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron în limba română pentru persoanelor cu deficiențe de auz și prin semnal sonor pentru persoane cu deficiențe de vedere. Despre începerea emisiunilor difuzate cu limbaj mimico-gestual sau prin titrare sincron, telespectatorii vor fi informați printr-un simbol vizual. Titrele inserate în aceste programe vor fi amplasate în partea de jos a ecranului, vor avea o mărime citibilă, cu o viteză medie de rulare și vor corespunde cu esența și imaginile difuzate. Este esențial ca în buletinele de știri, în timpul intervievării persoanelor, să fie rostit numele, prenumele și funcția acestora. Prognoza meteo va fi difuzată atât în format video, cât și audio. În limbajul semnelor vor fi difuzate și programele de importanță majoră sau rezumatele acestora, mesajele de urgență, de securitate sau sănătate publică.

Pentru că este un prim exercițiu de monitorizare la acest capitol, membrii CCA au decis atenționarea posturilor TV asupra respectării cu strictețe și maximă responsabilitate a Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017 – Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a făcut bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017,  anunţat prin Decizia nr. 31/226 din 01 decembrie 2017.

La concurs s-au înscris 4 radiodifuzori, care au prezentat 6 de proiecte de programe audiovizuale, ce cuprind temele anunţate în concurs.

I.  „Albasat” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Albasat TV”, a prezentat proiectul emisiunii Nu-ți neglija copilul”, la tema: Neglijența părinților – factor de risc în creșterea și educarea copilului.

II. „FLOR-TV” SRL a prezentat 2 proiecte de emisiuni pentru postul de  televiziune „FLOR-TV” şi postul de radio „FLOR FM”:

·                     Pentru postul de televiziune „FLOR-TV” ­­– proiectul emisiunii „Cum să-ți iubești copilul”, la tema: Neglijența părinților – factor de risc în creșterea și educarea copilului.

·                     Pentru postul de radio „FLOR FM” – proiectul emisiunii „Violența este dușmanul legii”, la  tema: Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen.

III. „MAR-SOR” SRL a prezentat 2 proiecte de emisiuni pentru postul de  televiziune „SOR TV” şi postul de radio „Radio Soroca”:

·                     Pentru postul de televiziune „SOR TV” – proiectul emisiunii „Viața fără violență”, la  tema: Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen.

·                     Pentru postul de radio „Radio Soroca” – proiectul emisiunii „Salvați copiii”, la  tema: Neglijența părinților – factor de risc în creșterea și educarea copilului.

IV. „LV-TOPAL” SRL, fondatoarea postului de televiziune „BAS TV”, a prezentat proiectul emisiunii „Sensul vieții”, la tema: Neglijența părinților – factor de risc în creșterea și educarea copilului.

Câștigătoare au fost desemnate toate proiectele de programe audiovizuale înscrise în concurs.

CCA a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie de către mai mulți distribuitori de servicii. Pentru nerespectarea Ofertei serviciilor de programe aprobată de Consiliu, mai multe întreprinderi prestatoare de servicii audiovizuale au fost atenționate sau sancționate cu amenzi în valoare de la 5.000 la 10.000 de lei.

Consiliului a admis demersul Ministerului Justiției al Republicii Moldova și a recomandat posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a campaniei de informare a publicului larg referitor la instituția medierii ca modalitate de soluționare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul