Ședința publică a CCA din 17.05.2018

Vin ,Mai 18, 2018 - 11:40

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit pe data de 17 mai 2018 în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pentru perioada 30 aprilie – 09 mai 2018, precum și  Autosesizarea membrului CCA, Tatiana Buraga, cu privire la monitorizarea postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” la capitolul respectării legislației electorale.

În perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 2018, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 299 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectați candidații electorali. Cele mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Accent TV” (56 de subiecte), urmat de „Moldova-1” (44 de subiecte), „RTR Moldova” (42 de subiecte), „NTV Moldova” (39 de subiecte), „Jurnal TV” (34 de subiecte),  „TV 8”  (30 de subiecte), „TVC 21” (21 de subiecte), „Exclusiv TV” (19 subiecte), „ITV” (14 subiecte) și „Ren Moldova” (0 subiecte).

Din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice, cota bărbaților a fost de 64,9%, iar cota femeilor – de 35,1%.

În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că datele raportului atestă că doar două posturi de televiziune „Moldova-1” și „PRO TV CHIȘINĂU” au dat dovadă de un comportament echilibrat, oferind acces majorității concurenților electorali în buletinele de știri. Celelalte posturi TV au avut un comportament mai puțin echilibrat, favorizând unii concurenți electorali,  în raport cu anumiți candidați la alegerile locale noi din 20 mai 2018. Totodată, unii radiodifuzori nu au asigurat pluralismul de opinie și echilibrul surselor în situațiile de conflict, iar alții au îngrădit accesul persoanelor cu deficiențe de auz la programele informative prin nedifuzarea acestora în limbajul mimico-gestual sau titrare sincron. Drept urmare, posturile „TV 8” și „RTR Moldova” au fost avertizate public; „Accent TV”, „Exclusiv TV” – 5000 lei, „NTV Moldova” și „Jurnal TV” – 10 000 lei, iar „Ren Moldova” – 7 500 lei.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat sesizările parvenite din partea lui Vasile Năstase, Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor  de Autor și Conexe (APOLLO), prin care informează Consiliul că posturile de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3” la difuzarea subiectelor despre sondajul de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor nu a fost „nominalizat comanditarul sondajului și sursa de finanțare”. Rezultatele monitorizării au atestat că la prezentarea sondajului, posturile sus-menționate au fost omis comanditarul sondajului și sursa de finanțare, admițând astfel derogări de la pct. 37 din Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova, aprobată prin Decizia CCA nr. 8/47 din 26 martie 2018. Drept care, membrii CCA au atenționat posturile de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3” asupra respectării cu strictețe a legislației audiovizuale.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, CCA a examinat Raportul privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada  30 aprilie – 06 mai 2018.

În perioada 30 aprilie – 06 mai 2018, toți cei 40 de radiodifuzori (TV – 22, Radio – 18) care au declarat că vor reflecta campania electorală la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 au prezentat la Consiliul Coordonator al Audiovizualului formularele privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat cu amenzi în valoare de 40 000 de lei distribuitorii de servicii „SKY-MAX” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „SKY-MAX” din comuna Ciorescu mun. Chișinău) și „TV-TRUC” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „Prut” din orașul Cahul), pentru că retransmit, contrar prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, programe cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

CCA a respins cererea prealabilă a AO ”Media Alternativă”, fondatoarea postului de televiziune TV8, care contestă  refuzul CCA de a prelungi licența de emisie pentru televiziunea analogică terestră, la solicitarea depusă pe data de 28 februarie 2018. Drept temei, AO „Media Alternativă” nu  poate pretinde asupra încălcării  acestui drept prin neuz, deoarece raporturile juridice au încetat odată cu expirarea termenului de solicitare la 31.01.2018, iar restabilirea lor nu este reglementată prin lege. Potrivit principiului neretroactivității, legea nu modifică efectele deja produse de situații juridice stinse. Legea nr.8 din 08.02.2018 nu constituie un temei de realizare a unui drept stins și nici nu guvernează natura și întinderea acestuia.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a susținut demersul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în calitate de partener public al proiectului de edificare a arenei polivalente de interes național, și a recomandat posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a 4 spoturi de informare a publicului larg despre avantajele economice și sociale pe care le va aduce „Arena Chișinău”.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul