Ședința publică a CCA din 15.01.2018

Lun ,Ianuarie 15, 2018 - 22:40

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 15 ianuarie 2018, în ședință publică extraordinară. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat, în contextul noilor modificări la Codul audiovizualului, acte normative ce vor contribui semnificativ la contracararea propagandei străine pe teritoriul țării noastre.

Astfel, în conformitate cu art. I pct. 3 din Legea nr. 257 din 22 decembrie 2017 Cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006 (MO nr. 7-17 (6402-6412) din 12.01.2018), care prevede: „În vederea asigurării securității informaționale a statului, se permite radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră”, radiodifuzorii și distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova sunt obligați să-și racordeze serviciile de programe audiovizuale și ofertele serviciilor de programe retransmise în concordanță cu noile norme audiovizuale în termen de 30 de zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, adică din 12 februarie 2018.

Respectiv, radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova vor asigura protecția consumatorului de informație de eventuale tentative de dezinformare sau de informare manipulatoare din exterior și excluderea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova prin neadmiterea spre transmisie/retransmisie a  programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Totodată, CCA a modificat Anexa nr. 3 la Decizia CCA nr. 83 din 30.09.2008, modificată ulterior prin Deciziile CCA  nr. 14/83 din 17.05.2016 și 17/120 din 21.07.2017, prin aprobarea noului model al Concepției generale a serviciului de programe.

Așadar, radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova vor prezenta spre aprobare Concepția generală a serviciului de programe, conform modelului, până pe data de 09 februarie  2018.

Concomitent, distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova vor asigura protecția consumatorului de informație de eventuale tentative de dezinformare sau de informare manipulatoare din exterior și excluderea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova prin neadmiterea spre retransmisie a  programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova vor prezenta notificări cu privire la modificările operate în Oferta serviciilor de programe retransmise în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(21) din Codul audiovizualului, până pe data de 09 februarie  2018.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis monitorizarea, pe parcursul anului 2018, a posturilor TV și Radio la capitolul respectării prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 (din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 257 din 22.12.2017 Cu privire la completarea Codului audiovizualului nr. 260/2006, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7-17 (6402-6412) din 12.01.2018)

Serviciul Comunicare și relații cu publicul