Ședința publică a CCA din 12.02.2018

Lun ,Februarie 12, 2018 - 17:28

 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 12 februarie 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat concepțiile generale ale serviciilor de programe a 51 de posturi de televiziune din 60 și 53 de posturi de radio din 55.

În cadrul expertizării concepțiilor generale ale serviciilor de programe prezentate spre aprobare au fost constatate unele abateri, fapt pentru care acestea au fost reiterate spre îmbunătățire. Drept urmare, 20 de posturi de radio și 15 posturi de televiziune vor prezenta, suplimentar, până la 15 februarie 2018, concepțiile generale ale serviciilor de programe:

Așadar, CCA a aprobat concepțiile generale ale serviciilor de programe a 32 de posturi de radio și 36 de posturi de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova.

Nu au prezentat concepțiile generale ale serviciilor de programe 2 posturi de radio și  9 posturi de televiziune:

Posturi de radio: „GRT FM” și „ART FM”.

Posturi de televiziune:  „TV – Găgăuzia”, „VTV”, „TV Rain”, „ART TV”, „Axial TV”, „Moldova 2”, „ Prut TV”, „RTR Moldova” și „Ren Moldova”.

Până la data de 09 februarie au prezentat notificări 56 de distribuitori de servicii din totalul de 64.

Nu au depus notificări în termenul solicitat 7 distribuitori de servicii: „Telemob Com” SRL, „STUDIO AN-TV” SRL, „Dănis” SRL, „BETATVCOM” SRL, „Tele Crio” SRL, „REBDACONS”  SRL și „SMART-NETWORK” SRL.

Radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care nu au prezentat în termen concepțiile generale ale serviciilor de programe și notificări la Oferta serviciilor de programe au fost sancționați cu amendă de 5000 de lei.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, Consiliul a modificat Anexa nr.1 a Deciziei CCA nr. 2/5 din 15 ianuarie 2018  – Cu privire la asigurarea securității informaționale prin neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova și modificarea deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008, nr. 14/83 din 17.05.2016 și nr. 17/120 din 21.07.2017 „Despre Instrucțiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licențelor prin concurscu Lista statelor membre ale Uniunii Europene și a țărilor care au ratificat Convenția Europeană cu privire la  televiziunea transfrontalieră (Strasbourg, 05 mai 1989).

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat conceptual REGULAMENTUL privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență. Acesta va fi publicat pe pagina web a CCA și propus spre dezbateri publice.

CCA a susținut demersul Consiliului Național al Tineretului din Moldova și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de radio și televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a spotului social „U - Report”. U-Report – prima platformă de sondaje online destinată tinerilor, a fost lansată cu susținerea UNICEF, și are ca scop încurajarea adolescenților și tinerilor să vorbească deschis despre problemele lor și soluționarea acestora prin alertarea decidenților, liderilor politici, Guvernului și altor entități responsabile de crearea unui mediu sănătos pentru tinerii cetățeni din Republica Moldova.

De susținerea CCA a beneficiat și demersul HelpAge International Moldova, prin care 3 (trei) spoturi sociale „Alătură-te în lupta contra abuzului asupra persoanelor în etate” au fost recomandate spre mediatizare, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova. Scopul campaniei sociale este asigurarea accesibilității și cunoașterii de către vârstnici a drepturilor lor și a informațiilor despre cum pot cere ajutor în cazul în care devin victime ale violenței.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul