ȘEDINȚA PUBLICĂ A CCA DIN 11.09.2018

Mie ,Septembrie 12, 2018 - 09:28

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit, pe data  de 11 septembrie 2018, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune: „Euro TV”, „Elita TV”, „Sor TV”, „Studio L”, „Drochia”, „TV Prim”, „Media TV”, „Orhei TV”, „Noroc”, „TVC 21”, „GRT”, „Agro TV Moldova”, „Impact TV”, „TVR Moldova” și „Familia Domashniy” la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (9) – publicitate  sau teleshopping pentru ţigări sau pentru alte produse din tutun, din Codul audiovizualului. Rezultatele monitorizării au atestat că posturile de televiziune sus-menționate nu au comis derogări de la legislația în vigoare.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „ITV”,  „Euro TV”, „Noroc”, „TVC 21”, „Agro TV Moldova”, „TVR Moldova” și „Familia Domashniy” la capitolul respectării condițiilor de plasare a  publicității la produsele farmaceutice şi tratamentele medicale, și anume respectarea art. 1 din Decizia CCA nr. 13 din 11 februarie 2010 și art. 19 alin. (4) din Legea nr. 1227 – XIII din 27 iunie 1997 Cu privire la publicitate, pe o perioadă de 1 zi fiecare. Totodată, CCA a decis monitorizarea principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „Elita TV”, „Sor TV”, „Studio L”, „Drochia”, „TV Prim”, „Media TV” și „GRT” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislația în vigoare, pe o perioadă de 7 zile fiecare.

CCA a admis solicitarea „Media Resurse” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Euro TV”, cu privire la schimbarea denumirii postului de televiziune. Astfel, „Euro TV” va fi „Televiziunea Centrală”.

Tot în cadrul ședinței, CCA a făcut bilanțul programelor audiovizuale realizate de radiodifuzori în cadrul concursurilor de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017, prin deciziile CCA 30/223 din 01 decembrie 2017 și nr. 33/237 din 19 decembrie 2017. În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au decis să ofere un termen suplimentar, până pe data de 18 septembrie 2018, radiodifuzorilor care nu au prezentat emisiunile realizate, precum și să prezinte documentele justificative necesare cu privire la cheltuielile efectuate în vederea realizării proiectelor audiovizuale.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe pagina web: cca.md, la rubrica „Decizii curente”.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul