Ședința publică a CCA din 11.01.2018

Joi ,Ianuarie 11, 2018 - 18:29

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 11 ianuarie 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a posturilor de televiziune „Euro TV”, „Noroc”, „Bravo”, „Impact TV”, „TV Elita”, „SOR-TV ”, „Studio-L”, „TV Drochia”, „TV-Prim”, „Media TV” și „TV-Găgăuzia” la capitolul respectării prevederilor Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017 – Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale, pe parcursul a 24 ore fiecare. Rezultatele monitorizării au atestat că majoritatea radiodifuzorilor nu respectă întru totul prevederile Deciziei CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.

În cadrul dezbaterilor publice, președintele CCA, Dragoș Vicol, a menționat că decizia CCA se încadrează în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, fiind un subiect deosebit de important și, în același timp, sensibil pentru public. Totodată, monitorizarea privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilității persoanelor cu necesități speciale la serviciile de programe s-a desfășurat în două etape și a inclus 31 de posturi de televiziune. În ședința din 19 decembrie 2017 au fost examinate rezultatele monitorizării a 20 de posturi TV: „Moldova-1, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 8”, „Publika TV”, „N 4”, „TVC 21”, „Accent TV”, „Orhei TV”, „Acasă în Moldova”, „ITV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova” și „Canal Regional”.

Președintele CCA a punctat îndatoririle radiodifuzorilor în vederea asigurării incluziunii sociale referitor la obligativitatea de asigurare a condițiilor de accesibilitate la programele TV. Așadar, radiodifuzorii vor realiza zilnic câte un buletin de știri, între orele 17.00 și 23.00, în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron în limba română pentru persoanelor cu deficiențe de auz și prin semnal sonor pentru persoane cu deficiențe de vedere. Despre începerea emisiunilor difuzate cu limbaj mimico-gestual sau prin titrare sincron, telespectatorii vor fi informați printr-un simbol vizual. Titrele inserate în aceste programe vor fi amplasate în partea de jos a ecranului, vor avea o mărime citibilă, cu o viteză medie de rulare și vor corespunde cu esența și imaginile difuzate. Este esențial ca în buletinele de știri, în timpul intervievării persoanelor, să fie rostit numele, prenumele și funcția acestora. Prognoza meteo va fi difuzată atât în format video, cât și audio. În limbajul semnelor vor fi difuzate și programele de importanță majoră sau rezumatele acestora, mesajele de urgență, de securitate sau sănătate publică.

Pentru că este un prim exercițiu de monitorizare la acest capitol, membrii CCA au decis atenționarea posturilor TV asupra respectării cu strictețe și maximă responsabilitate a Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017 – Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a susținut demersul Parlamentului Republicii Moldova și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de radio și de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a 4 (patru) spoturi sociale audio și video realizate de ONG-ul Automobile Club Moldova, cu suportul Parlamentului Republicii Moldova. Spoturile animate informative au fost realizate în contextul campaniei de informare pentru Siguranța Rutieră și sunt un suport suplimentar în acțiunile întreprinse pentru a reduce cauzele de deces în urma accidentelor rutiere. Fiecare spot explică ce tip de scaun auto trebuie utilizat pentru transportarea copiilor, în funcție de greutatea corpului, și cum acesta se fixează pe bancheta din spate a automobilului. Așadar: I. până la 13 kg – scaun auto tip coșuleț; II. 9-18 kg – scaun auto cu centuri de siguranță integrate; III. 15-36 kg – booster cu spătar; IV. 25-36 kg – booster de înălțare. Niciunul dintre cele patru spoturi nu conține scene violente.

De suportul CCA a beneficiat și demersul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a spotului social video  privind protecția datelor cu caracter personal. Spotul, realizat în contextul Zilei Protecției Datelor, marcată la 28 ianuarie, prezintă importanța protecției datelor cu caracter personal şi are scopul de a sensibiliza populația asupra aspectului de asigurare a dreptului fundamental la viața privată, prevăzut expres în art. 28 al Constituției Republicii Moldova.

CCA a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2017. Raportul va fi publicat pe pagina electronică a instituției.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul