Ședința publică a CCA din 09.10.2018

Mar ,Octombrie 09, 2018 - 12:49

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 09 octombrie 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat Regulamentul privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență. Astfel, în temeiul art. 661 din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a elaborat Regulamentul privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență. Varianta conceptuală a Regulamentului în cauză a fost aprobată anterior prin Decizia nr.4/16 din 12 februarie 2018.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul Regulamentului a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Transparența decizională, secțiunea Consultații publice. Proiectul a fost remis spre avizare reprezentanților societății civile, radiodifuzorilor, agențiilor de publicitate, caselor de vânzări și autorităților publice. Totodată, proiectul a fost supus dezbaterilor publice în cadrul a 4 runde de ședințe publice cu toți actorii interesați (radiodifuzori, societatea civilă, agențiile de publicitate, casele de vânzări și clienții de publicitate). În regulament se regăsesc majoritatea propunerilor parvenite.

Documentul reglementează detaliat modul de organizare și desfășurare a licitației cu privire la selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență TV, în special modul de creare și funcționare a Adunării Generale pentru Măsurarea Cotelor de Audiență, care este alcătuită din radiodifuzori, agenții de publicitare, case de vânzări și clienți de publicitate și a comisiei de licitație alcătuită din 15 membri cu drept de vot, dintre care: 5 reprezentanți din partea a 5 radiodifuzori care au realizat cele mai mari venituri din publicitate TV în anul 2018, cu excepția veniturilor din publicitatea electorală, 5 reprezentanți din partea a 5 agenții de publicitate care au realizat cele mai mari venituri din publicitate TV în anul 2018, 5 reprezentanți: din partea a 3 clienți de publicitate locali care au alocat cel mai mare buget pentru publicitate TV în anul 2018 și din partea a 2 case de vânzări care au realizat cele mai mari venituri din publicitate TV în anul 2018 și 2 membri CCA fără drept de vot, în calitate de observatori. În calitate de observatori din partea Consiliului au fost desemnați membrii CCA, Veronica Cojocaru și Artur Cozma.

Așadar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării Regulamentului (15 octombrie 2018), CCA va convoca Adunarea generală a tuturor părților interesate: radiodifuzori, agenții de publicitate, case de vânzări și clienți de publicitate, în vederea constituirii Adunării Generale pentru Măsurarea Cotelor de Audiență TV.

În cadrul ședinței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat și raportul de monitorizare a buletinelor informative difuzate de posturile de televiziune: „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „ITV”, „Accent TV” și „N 4” la capitolul respectării prevederilor art. 1 din Decizia CCA nr. 38 din 19.03.2014 Cu privire la recomandarea privind utilizarea corectă a denumirilor oficiale de localități în programele audiovizuale, pentru 1 zi fiecare. Rezultatele monitorizării  au atestat că posturile de televiziune: „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „ITV” și „Accent TV”, au utilizat corect, în cadrul buletinelor informative în limba rusă, denumirile oficiale ale satelor, comunelor, orașelor și raioanelor, potrivit Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Postul de televiziune „N 4” nu difuzează buletine de știri în limba rusă.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul