Ședința publică a CCA din 07.11.2017

Mar ,Noiembrie 07, 2017 - 16:44

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 07 noiembrie  2017, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a posturilor de televiziune „Moldova-1, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 8”, „Publika TV”, „N 4”, „TVC 21”, „Noroc”, „Accent TV”, „Orhei TV”, „Acasă în Moldova”, „ITV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „Bravo”, „NTV Moldova” și „Impact TV” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislația în vigoare, pe o perioadă de 5 zile fiecare, inclusiv zilele de week-end. Rezultatele monitorizării au atestat că posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat, în total, 195 de subiecte în care au fost vizați sau implicați copiii. Din punct de vedere al relevanței, subiectele ce vizează tematica respectării drepturilor copiilor au fost plasate în cadrul buletinelor informative preponderent selectiv și au prevalat știrile cu tematică pozitivă. Per ansamblu, posturile TV au prezentat subiecte ce țin de diverse evenimente publice la care au participat copiii, au reflectat probleme majore ce țin nemijlocit de aceștia, precum și probleme de instruire și educație, acțiuni filantropice și acte de caritate și solidaritate, au abordat cazuri cu context dramatic în care au fost implicați copii sau copii aflați în situații de risc sau pericol. Totodată, au fost reflectate subiecte axate pe cazuri de viol, de violență fizică și psihică, au fost mediatizate reportaje în care au fost prezentate cazuri care s-au soldat cu decesul minorilor și, respectiv, cazuri de infracțiuni cu implicarea minorilor etc.

În cadrul dezbaterilor publice, președintele CCA, Dragoș Vicol, a menționat că raportul a atestat o ameliorare a situației la capitolul respectării drepturilor copilului în serviciile de programe ale radiodifuzorilor. Totodată, președintele le-a recomandat radiodifuzorilor să respecte necondiționat deciziile CCA și legislația națională cu privire la respectarea drepturilor și protecția copilului în programele audiovizuale, să informeze sonor și vizual publicul, înainte de difuzarea producțiilor cinematografice, cu privire la genul producției audiovizuale și, după caz, la restricțiile de vizionare a acestora, să plaseze semnele de avertizare necesare, să conștientizeze și să ţină seama ca la realizarea subiectelor cu implicarea copiilor este primordial să se ia în calcul cu mai multă responsabilitate necesitatea de a acţiona în interesul superior al copilului.

CCA a admis solicitarea „TV BĂLȚI” SRL și a eliberat licenţă de emisie pentru postul de televiziune „BTV”, al cărui serviciu de programe va fi difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară.

CCA a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie, iar distribuitorii de servicii care nu respectă Oferta serviciilor de programe aprobată de Consiliu au fost sancționați cu amenzi de 5.000 și 7.500 de lei.

La solicitarea radiodifuzorilor nominalizați, CCA a retras două licențe de emisie: pentru postul de radio „Triumf FM” și pentru postul de televiziune „Realitatea TV”.

CCA a reperfectat condițiile la autorizațiile de retransmisie pentru mai mulți distribuitori de servicii și a eliberat o nouă autorizație de retransmisie pentru „UPLINK” SRL.

În cadrul ședinței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a susținut demersul Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, și a recomandat difuzarea, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a două spoturi sociale privind Linia verde – telefonul de încredere a copilului și Avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului, realizate în limbile română și rusă.

De susținerea CCA-ului a beneficiat și demersul Agenției pentru Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova. Astfel, Consiliul a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a campaniei de informare a populației privind măsurile de eficientizare a consumului de energie electrică și termică în sezonul rece.

Cu unanimitate de voturi, CCA a aprobat Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2017. Raportul va fi publicat pe pagina electronică a instituției.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul