ȘEDINȚA PUBLICĂ A CCA DIN 01.08.2018

Mie ,August 01, 2018 - 16:25

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 01 august 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a decis desfășurarea, în luna septembrie 2018, a două seminare zonale pentru titularii licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie din zonele de nord și sud ale Republicii Moldova. Pentru a dezvolta un dialog constructiv în cadrul seminarelor nominalizate, CCA va solicita radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii propunerea unor teme/subiecte de discuție.

Organizarea seminarelor zonale pentru titularii licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie constituie un angajament al Consiliul Coordonator al Audiovizualului în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019, în Strategia de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe  (2016-2018) și în Planul de acțiuni al CCA pentru anul 2018.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a sesizării dlui Dmitrii Bezobrazov, și ale postului de televiziune „Publika TV”, urmare a cererii prealabile dlui Silviu Potîrniche.

CCA a examinat și sesizarea secretarului Consiliului municipal Bălți, Irina Serdiuc, prin care a informat Consiliul că „Nord TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „TVN”, nu a executat pct. 3 din Decizia CCA nr. 17/107 din 08.06.2018 Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVN”, urmare a sesizării dlui Nicolai Grigorișin, candidat la funcția de primar al mun. Bălți din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”.

În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au constatat că postul de televiziune „TVN” a încălcat prevederile art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului, fapt pentru care radiodifuzorul a fost sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, CCA a admis cererea de cesiune a postului de radio „Național FM Cultural” către postul de radio „LOVE RADIO”, Astfel, „Național FM Cultural” va fi „LOVE RADIO”.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul