Ședința publică a CA din 30.10.2019

Joi ,Octombrie 31, 2019 - 10:55
 
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 30 octombrie 2019, în ședință publică. 
În debutul ședinței, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a stabilit lipsa cvorumului pentru ca ședința să fie deliberativă.
Totodată, Dragoș Vicol a insistat prezentarea pe prezentarea Raportului de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 10-20 octombrie 2019 și a Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioada: 30 septembrie – 20 octombrie 2019, angajamente asumate de Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale în conferința de presă desfășurată pe data de 26 septembrie 2019, cu genericul „Consiliul Audiovizualului și provocările campaniei electorale”.
Astfel, rezultatele monitorizării au atestat că în perioada 10-20 octombrie 2019, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 2616 subiecte, dintre care în 1346 de subiecte a fost reflectată activitatea concurenților și candidaților electorali înscriși în cursa electorală pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.
Cele mai multe subiecte cu caracter social-politic au fost difuzate de către posturile naționale de televiziune „Moldova-1” (392 de subiecte), „Radio Moldova” (272 de subiecte), „Canal 2” (257 de subiecte), „Prime” (214 subiecte), „Moldova-2” (144 de subiecte) și postul public de radio „Radio Moldova Tineret” (67 de subiecte).
Totodată, furnizorii de servicii media audiovizuale monitorizați nu au asigurat, în serviciile de programe raportul gender, care atestă o lipsă de echilibru, cota bărbaților fiind una dominantă, iar cota femeilor – una nesemnificativă.
De asemenea, posturile publice de televiziune „Moldova-1” și „Moldova-2” au asigurat accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a buletinelor de știri și, respectiv, prin titrare sincron. Posturile de televiziune „Prime” și „Canal 2”, în perioada 14-20 octombrie 2019, nu au asigurat dreptul de acces la serviciile media audiovizuale a persoanelor cu dizabilităţi de văz sau auz.
Dezbateri electorale pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 au realizat „Moldova-1” și „Radio Moldova”, iar postul public de televiziune a redat în limbaj mimico-gestual toate dezbaterile electorale desfășurate.
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului, datele raportului au constatat că furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, în modul de reflectare a campaniei electorale, în perioada 10-20 octombrie 2019, nu au admis: incitarea la ură sau discriminare; incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial; lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică; utilizarea limbajului sexist.
Concomitent, în conformitate cu pct. 521, 522 și 523 ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2558 din 09 august 2019, și pct. 52, 53 și 54 ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2587 din 22 august 2019, care statuează că în ziua precedentă zilei alegerilor și în ziua alegerilor este interzisă agitația electorală, Consiliul Audiovizualului a monitorizat și zilele de 19 și 20 octombrie 2019. Datele monitorizării au atestat că furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2” nu au difuzat programe, reportaje, interviuri cu tentă electorală care ar putea determina/influența alegătorii să voteze pentru unii sau pentru alți concurenți electorali în ziua precedentă alegerilor și în ziua scrutinului electoral, respectând, astfel, legislația în vigoare.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a audiat și Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioada: 30 septembrie – 20 octombrie 2019.
Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a stabilit pentru data de 31 octombrie 2019, ora 11:00, ședință publică pentru a dezbate respectivele rapoarte, precum și chestiunile incluse în Ordinea de zi a ședinței pentru data de 30 octombrie.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul