Ședința publică a CA din 28.01.2019

Lun ,Ianuarie 28, 2019 - 19:03

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 28 ianuarie 2019, în ședință publică. 

În debutul ședinței, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a făcut o declarație privind ultimele tendințe în ceea ce vizează tentative sau chiar fapte de limitare a accesului jurnaliștilor la evenimente cu caracter electoral, accesul în edificiile statului sau alte instituții în care se desfășoară anumite întruniri cu caracter electoral: „Ne referim la jurnaliștii din Republica Moldova, în special cei care prestează activitate în domeniul audiovizualului, de a avea acces și a-și putea face meseria. Din acest punct de vedere, există mai multe prevederi ale legislației internaționale, dar și naționale, în primul rând, aș vrea să fac referință la art. 10 din Codul serviciilor media audiovizuale – Protecția jurnaliștilor. 

Consiliul Audiovizualului, în calitate de organ care reglementează activitatea în domeniul audiovizualului, are obligativitatea de a sensibiliza opinia publică, inclusiv atunci când sunt îngrădite drepturile jurnaliștilor de a-și exercita meseria. În primul rând, este vorba de faptul că autoritățile responsabile de menținerea ordinii publice trebuie să asigure protecția jurnaliștilor. Și aici este un îndemn către toți reprezentanții ordinii publice ca această protecție să fie una reală, inclusiv a locurilor de muncă ale acestora, în cazul în care ei sunt supuși unor presiuni sau amenințări de natură să împiedice sau să restrângă libera exercitare a profesiei jurnaliștilor. De asemenea, protecția sediilor și a locațiilor furnizorilor de servicii media, în cazul în care acestea sunt supuse unor amenințări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfășurare a activității acestora, este o prerogativă stipulată în prevederile legale.

Aceste protecții nu pot prejudicia libera exprimare a jurnaliștilor, pentru a împiedica sau a restrânge libera exercitare a profesiei ori pentru a împiedica revendicarea drepturilor și libertăților fundamentale de către jurnaliști. Mai mult decât atât, trebuie menționat faptul că constrângerea sau exercitarea presiunii prin amenințare ori intimidare a  jurnaliștilor atrage răspundere contravențională și, după caz, penală.

Din acest punct de vedere, Consiliul Audiovizualului îndeamnă toate autoritățile statului, inclusiv cele responsabile de protecția jurnaliștilor, de menținerea ordinii publice, să asigure, în limitele legale, condiții optime și propice pentru exercitarea dreptului la informare.

Deci, îndemnul este de a contracara anumite tentative de limitare a accesului jurnaliștilor la evenimente publice, în primul rând, cu caracter electorală, și a permite breslei jurnaliștilor să-și exercite liber profesia în conformitate cu prevederile internaționale la care Republica Moldova este parte, dar și cu prevederile legale naționale”.

În cadrul ședinței, membrii Consiliul Audiovizualului,în conformitate cu art. 78 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, au depus Declarațiile de conformitate pe propria răspundere. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a anunțat Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectați 3membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 6 ani.

Tot în cadrul ședinței,  Consiliul Audiovizualului a examinat și aprobat Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale), inclusiv informația despre difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor pentru referendumul republican din 24 februarie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioada (10 decembrie 2018 – 20 ianuarie 2019).

CA a susținut demersul Centrului Internațional „La Strada” și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune alefurnizorilor de servicii media audiovizualeaflați în jurisdicția Republicii Moldova a campaniei de comunicare „Înainte să accepți o ofertă de muncă, informează-te!".

Consiliul Audiovizualului a mai examinat: 1) Adresarea Partidului Democrat din Moldova din 21 ianuarie 2019,prin care contestă refuzul SRL ,,Reforma Art” (Jurnal TV) de a difuza 3 spoturi electorale ale Partidului Democrat din Moldova, aferente referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019; 2) Contestația Blocului Electoral Acum Platforma DA și PAS și 3) Rezultatele monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV” și  „NTV MOLDOVA”, urmare a contestației Partidului Democrat din Moldova.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul