ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 27.03.2020

Vin ,Martie 27, 2020 - 18:19
În contextul măsurilor adoptate de Comisia pentru situații Excepționale a Republicii Moldova, precum și necesitatea aplicării măsurilor de minimizare a riscurilor de infectare cu COVID-19 (coronavirus), Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, astăzi, 27 martie 2020, în ședință publică. Ședința a fost fără acces public, dar cu transmiterea în regim on-line pe Privesc.eu, pentru asigurarea transparenței și bunei informări.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat modul de reflectare a evoluției situației epidemiologice prin infecția cu COVID-19 în Republica Moldova și a masurilor de protecție și prevenire. Așadar, luând în considerație faptul că traversăm o perioadă critică, extrem de gravă din toate punctele de vedere, dictată de expansiunea pandemică a noului Coronavirus (COVID-19) și ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020, protejarea spațiului audiovizual național în situație de criză epidemiologică constituie o prioritate incontestabilă pentru diminuarea impactului consecințelor negative în formarea opiniei publice asupra prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei la nivel național.
Astfel, în vederea gestionării eficiente a situației de criză pe dimensiunea informațională, precum și asigurării informării obiective a populației în legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19 în Republica Moldova, în scopul acționării în regim de putere publică și în scopul realizării interesului public, cu titlu executoriu pentru toți subiecții care cad sub incidența Codului serviciilor media audiovizuale (furnizorii și distribuitorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, organele de supraveghere a activității furnizorilor publici de servicii media, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video aflați în jurisdicția Republicii, furnizorii de servicii media care utilizează o frecvență acordată de autoritatea publică competentă din Republica Moldova, care utilizează un slot acordat de autoritatea publică competentă din Republica Moldova, care utilizează o legătură ascendentă la satelit situată pe teritoriul Republicii Moldova sau care utilizează o legătură la internet situată pe teritoriul Republicii Moldova), în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4), art. 13, art. 17, art. 22 și art. 75 din Codul serviciilor media audiovizuale, ale art. 3 alin. (3) și (4) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, precum și pct. 70 din Regulamentului privind conținuturile audiovizuale, aprobat prin Decizia CA nr. 61/219 din 30 decembrie 2019, Rezoluția 1003 (1993) a Adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica jurnalistică:
1. În toate programele audiovizuale de știri și de dezbateri cu privire la reflectarea situației la zi și a consecințelor generate de efectele pandemice ale COVID-19, atât în plan național, cât și extern,  subiecții enunțați mai sus se vor ghida exclusiv de principiile informării corecte, astfel încât să asigure cu obligativitate și fără echivoc următoarele:
1.1. Difuzarea cu prioritate maximă în cadrul serviciilor media audiovizuale a informațiilor exhaustive cu privire la starea de urgență, în sensul reflectării neîntârziate a datelor și comunicatelor oficiale ale Comisiei pentru situații Excepționale a Republicii Moldova și ale altor autorități publice. Informațiile respective vor fi prezentate obligatoriu și integral, inclusiv prin intermediul limbajului mimico-gestual sau prin titrare sincron, pentru a asigura accesul la informație al tuturor cetățenilor.
1.2. Furnizorii de servicii media vor difuza informații cu privire la evoluția situației epidemiologice prin infecția cu COVID-19 în Republica Moldova și alte informații conexe problemei respective, exclusiv din surse verificate obligatoriu de către furnizori, cu prezentarea obligatorie a poziției autorităților publice de resort.
1.3. Diseminarea informației preluate din surse oficiale și surse de încredere, naționale și internaționale, astfel încât serviciile media audiovizuale să poată contribui la combaterea contaminării publicului cu fake news apărute pe rețelele de socializare; verificarea oricăror informații legate, direct sau indirect, de subiectul pandemiei.
1.4. Redactarea și prezentarea știrilor/informațiilor va fi operată în condiții de circumspecție sporită, rigoare și acuratețe maximă, luându-se în calcul impactul pe care îl poate produce respectiva știre sau informație.
1.5. Între subiectul abordat și imaginile ce însoțesc comentariul va exista o conexiune reală și adecvată.
1.6. Titlurile și textele afișate pe ecran vor reflecta cât mai exact esența faptelor și datelor prezentate.
1.7. Pe durata perioadei stării de urgență, difuzarea informațiilor  cu precădere trebuie să se facă respectând adevărul, după ce acestea au fost riguros verificate anterior, faptele trebuind expuse, descrise și prezentate cu imparțialitate, fiind transmise într-un mod fidel în cadrul știrilor și comentate cu onestitate, fără ingerințe exterioare, venind fie din partea entităților publice, fie din partea unor organisme private.
2. În contextul celor dispuse, furnizorii de servicii media audiovizuale din jurisdicția Republicii Moldova sunt obligați să întreprindă următoarele acțiuni:
2.1. Asigurarea măsurilor redacționale necesare, adaptate stării de urgență instituite, în vederea respectării obligațiilor legale privind informarea corectă a publicului;
2.2. Evitarea senzaționalului și a infodemiei caracterizată de supraabundența de informații ce pot crea confuzie;
2.3. Combaterea contaminării publicului cu fake news apărute pe rețelele de socializare;
2.4. Verificarea oricăror informații legate, direct sau indirect, de subiectul coronavirus;
2.5. Respectarea regulilor deontologice și acordarea unei atenții speciale fiecărui mesaj diseminat, astfel încât să nu fie stimulată latura emoțională, panica și nesiguranță în rândul cetățenilor.
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune  „Bravo TV”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru. Astfel, datele monitorizării au atestat că în zilele de 02 și 03 martie 2020, postul de televiziune „Bravo TV” a utilizat un alt element de identificare a serviciului media audiovizual decât cel indicat în dosarul funcțional al furnizorului de servicii media „Bravo TV” SRL, fapt pentru care furnizorul de servicii media a fost sancționat cu amendă în valoare de 10 000 de lei.
De asemenea, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Orhei TV”, urmare a sesizării dlui Roman Malinovschi; și a postului de televiziune „PRO TV Chișinău”, urmare a sesizării din partea IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile. Urmare a dezbaterilor publice, sesizarea dlui Roman Malinovschi a fost respinsă, iar în cazul „PRO TV Chișinău”, furnizorul a fost sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei pentru că, până în momentul de față, nu a dat curs solicitării de exercitare a dreptului la replică IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a amânat, prin consens, examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie AO „PEOPLE FOR FREE MEDIA” pentru postul de televiziune „Cotidianul TV - CTV”.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul a reperfectat licențele de emisie pentru: 1) „Societatea Română de Televiziune”, prin aprobarea Structurii serviciului media audiovizual pentru postul de televiziune „TVR Moldova”; 2) „Media Content Distribution” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 5”, prin schimbarea adresei juridice; 3) „Media Content Distribution” SRL, fondatoarea postului de radio „Maestro FM”, prin schimbarea adresei juridice; și 4) „LV-Topal” SRL, fondatoarea postului de televiziune „BAS TV”, prin includerea în genul de activitate difuzarea serviciilor de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară.
Consiliul Audiovizualului a eliberat două autorizații de retransmisiune: 1) „TVOTT” SRL pentru studioul de televiziune prin OTT „TVOTT” din Republica Moldova, pentru primul termen de activitate; și 2) „SEBIS SAT” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „SEBIS SAT” din satele Slobozia-Dușca, Cruglic, Mașcăuți și Izbiște (r-nul Criuleni), pentru următorul termen de activitate.
Urmare a dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a respins cererile prealabile ale: 1) „MOLDTELECOM” SA, „TV-BOX” SRL, ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA, „ARAX-IMPEX” SRL, „STV IT COMPANY” și 2) SRL „TV SAT”, ce ține de respectarea prevederilor art. 66 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale – retransmisia publicității și teleshopping-ului în serviciile media audiovizuale ale posturilor de televiziune din străinătate retransmise; și 3) „MOLDTELECOM” SA, pentru retransmisiunea postului „Armenia TV”, contrar prevederilor art. 17 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a susținut demersul Asociației Obștești CCF („Copil, Comunitate, Familie”) Moldova și a recomandat furnizorilor de servicii media audiovizuale difuzarea unui spot social din cadrul proiectului ,,Puternici prin diversitate”.
De suportul Consiliului Audiovizualului a beneficiat și demersul Primăriei municipiului Chișinău. Așadar, în contextul răspândirii rapide a epidemiei cu COVID-19, a instituirii stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, pentru informarea publicului larg privind măsurile de prevenire, control și în vederea protejării personale și limitării răspândirii infecției cu coronavirusul de tip nou, Consiliul a recomandat furnizorilor de servicii media audiovizuale mediatizarea a 10 spoturi din cadrul campaniilor: ,,Stai acasă” și ,,Ajută un medic”.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul