Ședința publică a CA din 21.02.2019

Vin ,Februarie 22, 2019 - 11:51

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 21 februarie 2019, în ședință publică.  

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”„Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 04-13 februarie 2019.

Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 04-13 februarie 2019, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 794 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectați concurenții electorali înscriși pe circumscripția națională și concurenții electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale. Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul public de televiziune „Moldova-1” (85 de subiecte), urmat de „Prime” (73 de subiecte), „PRO TV CHIȘINĂU” (77 de subiecte), „Publika TV” (64 de subiecte), „Canal 2” (54 de subiecte), „RTR Moldova” (37 de subiecte), „Accent TV” (68 de subiecte), „Jurnal TV” (64 de subiecte), „Orhei TV” (64 de subiecte), „Televiziunea Centrală” (58 de subiecte), „NTV Moldova” (52 de subiecte), „Canal 3” (35 de subiecte) și „TV 8” (63 de subiecte).

Raportul gender atestă o lipsă de echilibru la toate posturile de televiziune: cota bărbaților fiind cea dominantă, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă.

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 nu a fost reflectat de nici un post de televiziune supus monitorizării.

Posturile „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3” au reflectat, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă, în preponderență concurentul electoral de pe circumscripția națională PDM, cât și candidații acestuia înscriși pe circumscripțiile uninominale; posturile de televiziune „Accent TV” și „NTV Moldova” au reflectat, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă, în preponderență concurentul electoral de pe circumscripția națională PSRM și candidații acestuia înscriși pe circumscripțiile uninominale; posturile de televiziune „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” au reflectat preponderent concurentul electoral PPȘ, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă. Totodată, posturile respective nu au asigurat, în unele subiecte cu tematică electorală, prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, încălcând astfel prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale. De asemenea, la prezentarea sondajelor de opinie, majoritatea posturilor de televiziune au omis: persoana care a comandat sondajul, sursa de finanțare și înștiințarea CEC.

Drept urmare, membrii CA au decis sancționarea cu amendă în valoare de 5000 de lei posturile de televiziune: „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”, care au admis încălcări repetate de la legislația electorală și audiovizuală.

Tot în cadrul ședinței, CA a examinat contestațiile: 1) PSRM (semnată de Maxim Lebedinschi, reprezentant cu drept de vot consultativ la CEC), și PDM (semnată de Vadim Moțarschi, reprezentantul PDM cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală).

Consiliul Audiovizualului, la solicitarea administratorul întreprinderii „VERTAMAR” SRL a retras licența de emisie eliberată pentru postul de televiziune „VTV”, difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul