ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 17.10.2019

Vin ,Octombrie 18, 2019 - 10:29
 
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 17 octombrie 2019, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat și aprobat Raportul de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova 1”, „Moldova 2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 30 septembrie – 09 octombrie 2019. Datele monitorizării au atestat că în perioada de raport, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 2583 de subiecte, dintre care în 1238 de subiecte a fost reflectată activitatea concurenților și candidaților electorali înscriși în cursa electorală pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter social-politic au fost difuzate de către posturile naționale de televiziune „Prime” (339 de subiecte), „Canal 2” (267 de subiecte), postul public de radio „Radio Moldova” (257 de subiecte) și postul public de televiziune „Moldova-1” (240 de subiecte), urmate de către postul public de televiziune  Moldova-2” (96 de subiecte) și postul public de radio „Radio Moldova Tineret” (39 de subiecte).
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune  „Publika TV”, „Accent TV” și „NTV Moldova” în baza autosesizărilor membrei CA, Lidia Viziru, și președintelui CA, Dragoș Vicol, precum și sesizarea dnei  Ecaterina Zubova. Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, care statuează: „În cadrul programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie să fie respectate următoarele cerințe: asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”, furnizorii de servicii media: „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „NTV Moldova”, și „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Publika TV”, au fost sancționați cu amenzi de 15.000 de lei, iar „Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Accent TV” – cu amendă în valoare de 10.000 de lei. Totodată, „Publika TV” a fost avertizată public pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: „În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte exigențe: să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informația să fie veridică și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință”.
În cadrul ședinței publice, CA a examinat și autosesizarea și cererea membrelor Consiliului Audiovizualului, Veronica Cojocaru și Olga Guțuțui. Membrul CA, Corneliu Mihalache, a propus admiterea parțială a autosesizării, cu monitorizarea principalelor buletine de știri a 13 posturi TV pentru 7 zile, propunere care a fost susținută doar cu voturile a 3 membri.
Consiliul Audiovizualului a reperfectat licența de emisie „Telestar Media” SRL eliberată pentru postul de televiziune „Canal 2”, prin excluderea canalelor TV difuzate prin Reţeaua de Stat nr. II, și a prelungit licențele de emisie pentru postul de televiziune „MBC”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară în format generalist, și pentru postul de televiziune „ZONA M”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară în format muzical-distractiv.
CA a examinat și petiția „ARAX-IMPEX” SRL împotriva „EXCELENTER-COM” SRL, fondatoarea studioului TV „DELTA”. Pentru restransmisia fără acoperire contractuală a postului de televiziune „Canal 2”, distribuitorul de servicii media „EXCELENTER-COM” SRL a fost sancționat cu amendă în valoare de 5 000 de lei și control repetat.
Totodată, Consiliul Audiovizualului, la solicitarea distribuitorului de servicii, a retras autorizația de retransmisiune „TV REPUBLICA”  SRL, fondatoarea studioului TV „TV REPUBLICA”, din motivul imposibilității financiare de a-și continua activitatea.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul