ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 16.06.2021

Mie ,Iunie 16, 2021 - 16:29
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 16 iunie 2021, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale, urmare a mai multor solicitări din partea furnizorilor de servicii media privind clarificarea unor aspecte ce țin de  aplicarea unor reglementări cu privire la timpii de antenă acordați gratuit în scopul expunerii programelor electorale şi informării alegătorilor reglementați prin art. 70 alin. (4) din Codul electoral, a decis că furnizorii naționali de servicii media audiovizuale: IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Moldova 2” și a posturilor de radio „Radio Moldova” și „Radio Moldova Tineret”; „Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Primul în Moldova”; ICS „Reforma Art” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”; PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „NTV Moldova”; General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime” și „Publika TV”; ÎCS „PRODIGITAL” SRL, fondatoarea postului de televiziune „PRO TV Chişinău”; „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoarea postului de televiziune „TV 6”; AO „Media Alternativă”, fondatoarea postului de televiziune „TV 8”; „Societatea Română de Televiziune”, fondatoarea postului de televiziune „TVR Moldova”, vor acorda gratuit, o singură dată, în mod integral, în perioada 12 iunie – 09 iulie 2021, concurenților electorali câte 5 minute de emisie la televiziune și 10 minute la radio în scopul expunerii programelor electorale și informării alegătorilor, în condiții egale și nediscriminatorii.
În cadrul ședinței publice, Consiliul Audiovizualului a examinat contestația Partidului Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic” prin care invocă faptul că postul public de televiziune „Moldova 1” nu a reflectat briefingul de presă din 07.06.2021, susținut de Mark Tcaciuc, cu titlul „Despre pericolul invalidării alegerilor parlamentare anticipate”. În acest sens, „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic” a solicitat CA obligarea postului public de televiziune „Moldova-1” de a acorda timp de emisie pentru exercitarea dreptului la replică. În urma examinării contestației respective, Consiliul Audiovizualului a precizat că solicitarea de „a obliga postul public de televiziune „Moldova-1” de a acorda timp de emisie pentru exercitarea dreptului la replică” este irelevantă, dat fiind  faptul că dreptul la replică poate fi oferit în urma difuzării unor programe audiovizuale, iar în cazul dat petiționarul nu a fost vizat în cadrul nici unui program audiovizual difuzat de postul public de televiziune „Moldova 1”, respectiv contestația a fost respinsă.
Consiliul Audiovizualului a examinat și petițiile (5) Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova prin care susține că în perioadele 03-09 mai 2021, 10-16 mai 2021 și 17-23 mai 2021, posturile de televiziune „ITV”, „RTR Moldova”, „BRAVO TV”, „CTC” și „PEH TV” au comis abateri de la prevederilor art. 4 și art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Totodată, este de specificat că Consiliul Audiovizualului a specificat că petițiile Asociației Patronale a Radiodifuzorilor conțin perioade de după adoptarea deciziilor nr. 17/104 din 12 mai 2021 și nr. 18/111 din 19 mai 2021, prin care posturile de televiziune sus-menționate au fost sancționate pentru difuzarea unor filme fără dublare sau subtitrare în limba română și pentru realizarea programelor audiovizuale locale cu durata media zilnică mai mică decât cea prevăzută în Codul serviciilor media audiovizuale.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a propus, ținând cont de faptul că suntem în perioadă electorală, monitorizarea furnizorilor de servicii media menționați în petițiile Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova privind realizarea produsului local și  difuzarea filmelor artistice cu dublare sau subtitrare în limba română după încheierea campaniei electorale.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat și demersul Blocului electoral „Renato Usatîi”, care a solicitat interpretarea prevederilor art. 70 din Codul Electoral. Astfel,  Consiliul Audiovizualului a precizat că legislația națională nu prevede termenul de „reportaj comercial”, însă ținând cont că, în esență, un reportaj comercial ar putea reprezenta o comunicare comercială audiovizuală, unele reportaje comerciale pot fi considerate ca publicitate electorală și, respectiv, timpul oferit pentru reportajul comercial urmează să fie inclus în cele 2 minute pe zi timp de antenă pentru publicitate electorală.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul