Ședința publică a CA din 15.03.2019

Vin ,Martie 15, 2019 - 19:08

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 15 martie 2019, în ședință publică.  

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”„Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 14-24 februarie 2019.

Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 14-24 februarie 2019, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 710 materiale, în cadrul cărora au fost reflectați concurenții electorali înscriși pe circumscripția națională și concurenții electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale. Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” (86 de subiecte), urmat de postul public de televiziune „Moldova-1” (75 de subiecte), „Prime” (69 de subiecte), „Jurnal TV” (65 de subiecte), „TV 8” (62 de subiecte), „Canal 2” (54 de subiecte), „Orhei TV” (52 de subiecte), „RTR Moldova” (51 de subiecte), „Publika TV” (47 de subiecte), „Televiziunea Centrală” (45 de subiecte), „NTV Moldova” (39 de subiecte), „Accent TV” (36 de subiecte) și „Canal 3” (29 de subiecte)..

Raportul gender atestă o lipsă de echilibru la toate posturile de televiziune: cota bărbaților fiind cea dominantă, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă.

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 a fost reflectat de două posturi de televiziune supuse monitorizării.

În cadrul dezbaterilor publice, președintele CA a propus un set de recomandări către toate posturile de televiziune, nu doar către cele care au comis în cadrul buletinelor de știri anumite încălcări, dar și cele care s-au prevalat de această modalitate și au încercat în talk-show-uri sau în alte emisiuni să disemineze aceleași încălcări, care se regăsesc în Codul serviciilor media audiovizuale, dar și în alte acte constitutive (Codul de etică, Codul deontologic al jurnalistului etc.: 1) În cadrul programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare de interes public de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie să fie respectate următoarele cerințe: asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;2) În cadrul serviciilor de televiziune, furnizorii naționali și regionali de servicii media sunt obligați să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puțin un program audiovizual de știri din timpul zilnic de emisie. Membra CA, Dorina Curnic, a suplinit lista cu alte două recomandări: 1) respectarea echilibrului de gen în cadrul serviciilor de programe informativeși 2) reflectarea candidaților de pe circumscripțiile uninominale anume pe circumscripții. Membrii Consiliului au aprobat setul respectiv de recomandări către furnizorii de servicii media audiovizuale. 

Tot în cadrul ședinței, CCA a examinat Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor/ reprezentaților/ participanților la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioadele:  04 – 10 februarie, 11 – 17 februarie și 18 – 24 februarie 2019.  Furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră„Popas TV”, „GOLD TV”, „10 TV” și  „Radio 7/ Радио 7” („Germes Nord” SRL) nu au prezentat rapoarte cu privire la volumul de emisie electorală.În cadrul dezbaterilor publice, membrii CA au decis atenționarea, prin consens, a respectivelor posturi TV și radio.

Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la licențele de emisiepentru postul de radio „Albena” și postul de televiziune „Vocea Basarabiei TV”.

În cadrul ședinței, membrii CA au decis prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt asupra a două sesizări parvenite la Consiliului Audiovizualului. 

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul