Ședința publică a CA din 15.02.2019

Vin ,Februarie 15, 2019 - 21:28

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 15 februarie 2019, în ședință publică.  

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”„Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării legislației electorale, pentru perioada: 25 ianuarie – 03 februarie 2019, a contestației PSRM, înregistrată la CA la 29.01.2019, și a sesizării f/nr. din 25.01.2019 a dlui Roșco Aleksandr.

Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 25 ianuarie – 03 februarie 2018, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 649 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectați concurenții electorali înscrișipe circumscripția națională și concurenții electorali înscrișipe circumscripțiile uninominale. Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul public de televiziune „Moldova-1” (90 de subiecte), urmat de „Prime” (75 de subiecte), „PRO TV CHIȘINĂU” (68 de subiecte), „Publika TV” (53 de subiecte), „Canal 2” (50 de subiecte), „RTR Moldova” (46 de subiecte), „Accent TV” (43 de subiecte), „Jurnal TV” (42 de subiecte),  „Orhei TV” (38 de subiecte), „Televiziunea Centrală” (38 de subiecte), „NTV Moldova” (36 de subiecte), „Canal 3” (35 de subiecte) și „TV 8”  (35 de subiecte).

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 a fost reflectat de: „Moldova 1”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 3”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”.

Raportul gender atestă o lipsă de echilibru la toate posturile de televiziune: cota bărbaților fiind cea dominantă, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă.

Nu au comis derogări de la legislația electorală posturile: „TV8” și „PRO TV CHIȘINĂU”.

Posturile „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3”a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă, în preponderență concurentul electoral de pe circumscripția națională, PDM, cât și candidații acestuia înscriși pe circumscripțiile uninominale; postul de televiziune „Accent TV”a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă, în preponderență concurentul electoral de pe circumscripția națională, PSRM și candidații acestuia înscriși pe circumscripțiile uninominale; „NTV Moldova”a reflectat concurentul electoral PSRM și candidații acestuia pe circumscripțiile uninominale, prin volumul de timp acordat, în preponderență, pozitiv, iar PPȘ a fost mediatizat, din volumul total de timp acordat, în preponderență negativ; „Orhei TV”a reflectat preponderent concurentul electoral PPȘ, I. Șor, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă, iar candidații Blocului ACUMDAPAS înscriși pe circumscripțiile uninominale V. Munteanu și A. Năstase au fost mediatizați preponderent negativ; „Televiziunea Centrală”a reflectat preponderent candidatul electoral PPȘ, I. Șor atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă, iar V. Munteanu și A. Năstase preponderent negativ. Totodată, posturile respective nu au asigurat în unele subiecte cu tentă electorală prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, încălcând astfel prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale. De asemenea, la prezentarea sondajelor de opinie, posturile de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „RTR Moldova” auomis: persoana care a comandat sondajul, sursa de finanțare și înștiințareaCEC.

În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au decis sancționarea cu avertizare publică a posturilor de televiziune care au admis încălcări de la legislația electorală și audiovizuală.

Tot în cadrul ședinței, CA a examinat Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor/ reprezentaților/ participanților la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media pentru perioadele: 21-27 ianuarie 2019 și  28 ianuarie – 03 februarie 2019.În cadrul dezbaterilor publice, membrii CA au decis să le ofere un termen suplimentar de 3 zile pentru prezentarea rapoartelor furnizorilor de servicii media audiovizuale care nu au prezentat rapoartele privindvolumul de emisie electorală.

Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Consiliului Concurențeiși a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune și radiodifuziune sonoră alefurnizorilor de servicii media audiovizualeaflați în jurisdicția Republicii Moldova a 2 spoturi informative: despre activitatea autorității și semnalarea neregulilor și cu privire la data-limită de raportare a ajutorului de stat.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul