ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 08.11.2019

Sâm ,Noiembrie 09, 2019 - 14:54
 
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 08 noiembrie 2019, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat cererile „A. VIDEO-CONTENT” SRL, fondatoarea postului de televiziune „A Film”, cu difuzarea serviciului de programe prin satelit; și „BRAVO TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „BRAVO TV”, cu difuzarea serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, de reperfectare a condițiilor la licența de emisie prin schimbarea denumirii posturilor de televiziune din „A Film” în „RTR Internațional” și, respectiv, „BRAVO TV” în „Canal 7”.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul CA, Corneliu Mihalache, a propus monitorizarea serviciilor de programe ale „A Film” și „BRAVO TV” la capitolul respectării structurii serviciilor media audiovizuale și „RTR Moldova” – la capitolul respectării produsului autohton în serviciul de programe, propunere acceptată, prin consens, de membrii Consiliului Audiovizualului. Solicitarea de reperfectare a condițiilor la licențele de emisie prin schimbarea denumirii posturilor de televiziune „A Film” și „BRAVO TV” a fost, de asemenea, amânată, prin consens, de membrii CA.
Consiliul Audiovizualului a anunțat, în temeiul avizului Ministerului Economiei și Infrastructurii din 06.11.2019, în concurs rețelele statale II și III de televiziune analogică terestră, disponibilizare după ce „Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 2”, și „General Media Grup Corp.” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime”, au renunțat la difuzarea serviciilor media audiovizuale prin respectivele rețele statale. În demers, Ministerul Economiei și Infrastructurii a comunicat Consiliului Audiovizualului că sub aspectul utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio și asigurării accesului populației la programe TV, consideră oportună organizarea în regim de urgență, după finalizarea tuturor procedurilor prevăzute de legislație, a concursurilor pentru eliberarea licențelor de emisie furnizorilor de servicii media audiovizuale interesați să difuzeze programele sale prin intermediul rețelelor statale II și III de televiziune analogică terestră, pentru un termen ce nu va depăși 01.03.2020.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a respins petiția „Content Media” SRL, a reperfectat condițiile la autorizația de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV SAT” și a admis solicitarea de retragere a autorizației de retransmisiune eliberată pentru studioul de televiziune „IVELCOR-TV” din satul Lăpușna, r-nul Hâncești, din motivul imposibilității financiare de a continua activitatea.
CA a modificat Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012 – Cu privire la respectarea drepturilor și protecția copilului în programele audiovizuale și a aprobat Regulamentul cu privire la procedura de numire și demitere a președintelui și vicepreședintelui Consiliului Audiovizualului.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul