ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 08.08.2019

Joi ,August 08, 2019 - 20:02
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 08 august 2019, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat adresarea Comisiei Electorale Centrale și a avizat proiectul Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, înaintând următoarele propuneri:
  1. Denumirea Regulamentului urmează a fi completată după sintagma ,,alegeri parlamentare noi” cu sintagma ,,în circumscripțiile… (de indicat expres în care circumscripții)” și mai departe după text, modificările date urmează a fi făcute în tot textul Regulamentului unde se menționează alegerile parlamentare noi, pentru a da o claritate că alegerile parlamentare noi au loc doar în circumscripțiile indicate de CEC.
  2. Cuvântul ,,Radiodifuzor” urmează a fi înlocuită cu ,,furnizor de servicii media”;
  3. La pct. 2 din Regulament urmează de înlocuit sintagma ,,reflectă campania electorală” cu sintagma ,,care vor reflecta campania electorală” și mai departe textul urmează a fi adus în concordanță conform sintagmei noi. Totodată, din același punct al Regulamentului urmează de exclus sintagma ,,ale Legii presei”.
  4. Pct. 11 din Regulament urmează a fi completat prin înlocuirea textului ,,Aceștia” cu următoarea sintagmă ,,Furnizorii de servicii media locali/regionali care activează în circumscripția uninominală în care are loc alegeri noi” și mai departe după text. Deoarece conform prevederilor art. 70 alin. (3) din Codul electoral ,,..În campania electorală pentru alegeri parlamentare în circumscripții uninominale, alegeri locale generale şi referendumuri locale, radiodifuzorii locali/regionali sunt obligaţi, iar cei naţionali sunt în drept să organizeze dezbateri electorale.”
  5. La pct. 12 din Regulament urmează de înlocuit sintagma ,,prin hotărârea CA” cu sintagma ,,prin Decizia CA”.
  6. Pct. 40 din Regulament urmează a fi completat la final cu o nouă propoziție ce va avea următorul text ,,Dezbaterile electorale vor fi organizate exclusiv în perioada campaniei electorale
  7. Pct. 48 din Regulament urmează a fi modificat prin înlocuirea textului ,,pct. 47” cu textul ,,pct. 46”. Dat fiind faptul că pct. 47 din Regulament prevede obligațiile moderatorilor, pe când la pct. 48 din Regulament se referă la obligațiile participanților la dezbateri care sunt prevăzute la pct. 46 din Regulament.
  8. La pct. 60 din Regulament urmează a fi înlocuită sintagma ,,Codul audiovizualului, inclusiv pentru nerespectarea declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală” cu sintagma ,,Codul serviciilor media audiovizuale”.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul