Ședințele publice ale CCA din 13.07.2018

Mie ,Iulie 18, 2018 - 13:47

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit vineri, 13 iulie 2018, în 2 ședințe publice.

Autoritatea a eliberat autorizație de retransmisie pentru studioul de televiziune „BMG-LX” pentru primul termen de activitate pe o perioadă de șase ani, și, totodată, a reperfectat condițiile la autorizațiile de retransmisie pentru „TV-BOX” SRL, ca urmare a solicitării parvenite. CCA a aprobat cererea de prelungire de drept a licenței de emisie și Concepția generală a serviciului de programe pentru postul „Radio ZUM”, care urmează a fi difuzat pe frecvența: 93,30 MHz – Chişinău, P.A.R. – 25,0 dBW.

Tot în cadrul ședinței, CCA a respins ca neîntemeiată cererea prealabilă „Nord TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „TVN”, prin care declară că nu este de acord cu Decizia CCA nr. 17/107 din 08 iunie 2018, „Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVN”, urmare a sesizării dlui Nicolai Grigorișin, candidat la funcția de primar al mun. Bălți din partea Partidului Politic „Partidul Nostru””.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării activității distribuitorului de servicii „SPACE MEDIA” SRL, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor legislației în vigoare, a condițiilor la autorizația de retransmisie și a deciziilor CCA. Astfel, s-a constatat că „SPACE MEDIA” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „SPACE MEDIA” din s. Susleni, r-nul Orhei, retransmite, contrar prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, programe televizate ale postului de televiziune „Звезда”, cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Urmare a celor expuse, membrii CCA au sancționat studioul de televiziune „SPACE MEDIA” cu amendă în valoare de 40 de mii de lei. Totodată, CCA a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2” și  „Publika TV”, urmare a sesizărilor parvenite și a atenționat posturile de televiziune respective. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a respins plângerea f/nr. din 02.07.2018, parvenită din partea dlui Buga Radu Feodor. Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „Prime” nu a comis abateri de la legislația audiovizuală în vigoare.

Ședința a fost încheiată cu aprobarea raportului de activitate a autorității în trimestrul II. Informații detaliate găsiți pe pagina: cca.md, la rubrica „Decizii curente”.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul