CONSULTARE PUBLICĂ

Lun ,Iulie 26, 2021 - 14:29
Consiliul Audiovizualului propune spre consultare publică proiectul noii Concepții de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră, îmbunătățită urmare a modificărilor operate în Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, precum și a mai multor solicitări parvenite din partea furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția Republicii Moldova.
În temeiul prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul Audiovizualului solicită prezentarea propunerilor pe marginea proiectului noii Concepții de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră până la data de 06 august 2021, la adresa: MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46, Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71, e-mail: office@cca.md.