Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Mie ,Noiembrie 29, 2017 - 08:53

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

1. Specialist, Direcția monitorizare  radio

        Telefon: (022)24-39-09, (022)27-75-51;

e-mail: office@cca.md; t.ermurachi@cca.md

adresa poştală – MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;

        persoana de contact – Tatiana ERMURACHI, șef interimar al Serviciului resurse umane.

 

Data limită de depunere a Dosarelor – 15 decembrie 2017.