CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI INIȚIAZĂ CONSULTĂRI PUBLICE

Vin ,Iunie 24, 2022 - 20:09
Consiliul Audiovizualului inițiază consultări asupra proiectului Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027  
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra proiectului Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027 (în anexă).
În conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.462-466, art.766), Consiliul Audiovizualului elaborează, dezbate public, aprobă, actualizează şi pune în aplicare strategii de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale pe termen mediu şi lung.
În acest context, Consiliul Audiovizualului va recepționa, până la data de 4 august 2022, la adresa electronică office@consiliuaudiovizual.md, propunerile cu privire la proiectul Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul
Fișiere: