Consiliul Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Vin ,Septembrie 09, 2022 - 09:48

Șef serviciu, Serviciul comunicare și relații externe (1 funcție)

Consultant, Serviciul comunicare și relații externe (1 funcție)

Consultant principal, Secția asistență Consiliu (1 funcție)

Detalii referitor la formularul de participare la concurs găsiți pe: 

https://cariere.gov.md/ro/job/sef-serviciu/18142

https://cariere.gov.md/ro/job/consultant/18143

https://cariere.gov.md/ro/job/consultant-principal/18146

Data limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2022, 16:30 

Date de contact:

Telefon: (022) 24-39-09

E-mail: resurseumane@consiliuaudiovizual.md

Adresa poştală: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab: nr. 46.