CONCURS

Sâm ,Ianuarie 17, 2015 - 01:00

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs  pentru utilizarea frecvenţelor radio 104,5 – Ungheni şi 87,8 MHz – Călăraşi:

I . Prin DECIZIA nr. 190 din 12 decembrie 2014, cu privire la anunţarea concursului  pentru utilizarea frecvenţelor 104,5 MHz – Ungheni şi 87,8 MHz – Călăraşi (M.O. din 16.01.2015), în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, a solicitării Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii” nr. 08-4/674 din 07 august 2014 şi a avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova nr. 01/1715 din 12.11.2014, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor  radio cu următorii parametri:

 

Nr. d/o

Frecvenţa (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea
 

  1.  

104,5٭

43,0

 

250

H

Ungheni

  1.  

87,8

23,0

 

100

H

Călăraşi

٭Frecvenţa este gestionată de ÎS „Radiocomunicaţii”.

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 190 din 12 decembrie 2014.

Responsabil:

Direcţia Licenţiere şi Autorizare

Şef  Direcţie L. VIZIRU

telefon de contact : 022-21-09-47