CONCURS

Vin ,Octombrie 27, 2017 - 14:45

CONCURS

(M.O. nr. 371-382 din 27 octombrie 2017)

Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile:

I . Prin DECIZIA nr. 23/158 din 27 septembrie 2017Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi rămase disponibileîn temeiul avizelor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 01/807 din 20.06.2016, nr. 01/1292 din 03.10.2016 și nr. 01/908 din 08.07.2016, a deciziilor CCA nr. 24/135 din 16 septembrie 2016, nr. 35/200 din 19 decembrie 2016, nr. 37/215 din 30 decembrie 2016,  nr. 6/39 din 24 martie 2017, nr. 9/62 din 12 mai 2017 și nr. 10/70 din 26 mai 2017, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor disponibile şi rămase disponibile cu următorii parametri:  

FRECVENŢELE  RADIO

 

Nr. d/o

Frecvența (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea

1.

71,66

22,8

 

70

Orizontală

Leova

2.

88,3

15,7

În sectorul 340º-0º până la 10,7 dBW

134

Verticală

s. Pănășești (r-nul Strășeni)

3.

98,1             

20

În sectorul 300º-90º până la 10 dBW

80

Verticală

Șoldănești

Notă: Condiţiile de participareşicriteriile de evaluareaoferteisolicitanţilorsuntexpuseînDecizia CCA nr. 23/158 din 27 septembrie2017. Actelepentruparticiparea la concursvor fi depuse la CCA (bir.111) până la 27noiembrie 2017. Înperioada (27 octombrie – 27noiembrie2017), solicitanţiivorbeneficia de consultaţiilenecesareprivindcompletareacorectă a dosarelor.

 

Responsabil:

DirecţiaLicenţiereşiAutorizare

ŞefDirecţie L. VIZIRU

telefon de contact : 022-21-09-47