CONCURS

Vin ,Aprilie 22, 2016 - 12:01

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru suplinirea capacității rămase disponibilă  a Multiplexului A:

I . Prin DECIZIA nr. 10/54 din 1 aprilie  2016 cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibilă (3 sloturi) a Multiplexului A (M.O. din 22 aprilie 2016), în temeiul art. 2 lit. x), z) şi z²), 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre, a Avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/1458 din 30.10.2015 şi a scrisorii ÎS ”Radiocomunicaţii” nr. 02-14/60 din 18.01.2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru suplinirea capacității rămase disponibilă a Multiplexului A: cu următorii parametri:

·             Standard TV: DVB-T2;

·             Standard de compresie a informaţiei: MPEG-4;

·             Banda de frecvenţe: 470-694 MHz (UHF);

·             Capacitatea maximă: 15 sloturi pentru servicii de programe TV cu rezoluţie standard (SDTV);

·             Acoperire: 65% din teritoriul Republicii Moldova şi 75% din populaţie.

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 10/54 din 01 aprilie 2016.  Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111și bir.114) pînă la 23 mai 2016. În perioada (22 aprilie – 23 mai 2016),  solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

Responsabil:

Direcţia Licenţiere şi Autorizare

Şef  Direcţie L. VIZIRU

telefon de contact : 022-21-09-47

Direcția Digitalizare și Control

Șef Direcție V. Pulbere

telefon de contact: 022 - 27-74-30