CONCURS

Lun ,Ianuarie 25, 2016 - 16:30

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă:

I . Prin DECIZIA nr. 40/200 din 03 decembrie 2015 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă (M.O. din 22 ianuarie 2015), în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi a avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/1497 din 12.11.2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă cu următorii parametri:

  

FRECVENŢA  RADIO DISPONIBILĂ

Nr. d/o

Frecvenţa (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea
 

  1.  

97, 6

17,0

În sectorul 110º-140º pînă la 12,5 dBW

116

Verticală

Făleşti

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 40/200 din 03 decembrie 2015. Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111) pînă la 22 februarie 2016. În perioada 22 ianuarie – 22 februarie 2016, solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

        Responsabil:

        Direcţia Licenţiere şi Autorizare

        Şef  Direcţie L. VIZIRU

        Telefon de contact 022-21-09-47