CONCURS

Mie ,Iunie 24, 2015 - 15:24

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursurile pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV:

I . Prin DECIZIA nr. 15/74 din 08 mai 2015 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi a canalelor TV disponibilizate (M.O. din 29 mai 2015), în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, deciziilor CCA nr. 12/59 din 29.04.2015 şi nr. 15/72 din 8 mai 2015, avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/452 din 08.04.2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi a canalelor TV disponibilizate cu următorii parametri:   

FRECVENŢE  RADIO DISPONIBILE

Nr. d/o

Frecvenţa (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea

1.                         

91, 4

23,0

130-140/18,0

140

H

or. Drochia

2.                         

98, 9

27,0

10- 20 / 23,3

120

V

Cahul

CANALE  TV DISPONIBILIZATE

Nr. d/o

Canalul TV

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea

1.

56

23,1

-

40

V

Joltai

2.

36

22,2

-

117

V

Comrat

3.

24

22,2

-

10

V

Vulcăneşti

4.

49

35,5

-

122

H

Ceadîr –Lunga

5.

47

15,0

-

122

V

Copceac

6.

29

  25.5

 

     167

    H

     Baurci

7.

33

14.8

 

78

H

Cişmichioi

٭   Prioritate vor avea ofertele și proiectele editoriale care vor viza publicul-ţintă de etnie găgăuză și bulgară. Astfel, acestea trebuie să conţină emisiuni cu caracter social, educativ şi cultural destinate minorităţilor conlocuitoare din regiunea UTAG. Condiţie pentru solicitanţii canalelor TV.

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 15/74 din 08 mai 2015. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111) pînă la 29 iunie 2015. În perioada (29 mai – 29 iunie 2015), solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

II. Prin DECIZIA nr. 16/79 din 11 mai 2015 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea canalelor TV disponibilizate (M.O. din 29 mai 2015), în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, art. 26 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea canalelor TV disponibilizate cu următorii parametri:   

CANALE  TV DISPONIBILIZATE

Nr. d/o

Canalul TV

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea

1.

43

24,0

-

30

H

Soroca

2.

56

25,4

-

221

V

Băxani

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 16/79 din 11 mai 2015. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111) pînă la 29 iunie 2015. În perioada (29 mai – 29 iunie 2015), solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

Responsabil:

Direcţia Licenţiere şi Autorizare

Şef  Direcţie L. VIZIRU

telefon de contact : 022-21-09-47