Comunicat de presă

Joi ,Martie 15, 2012 - 14:45

cu privire la contestarea datelor prezentate de Centrul ”ACCES-INFO” în raportul anual de monitorizare 2011 privind transparenţa activităţii instituţiilor publice, inclusiv a Consiliului Coordonator al Audiovizualului

La 14 martie curent mai multe instituţii mass-media au difuzat datele raportului de monitorizare pentru anul 2011, elaborat de Centrul ”ACCES-INFO”, în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului este calificat drept ”Cea mai iresponsabilă instituţie ... care a refuzat să răspundă la 12 din 14 cereri expediate”.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului contestă rezultatele raportului şi consideră că acesta a fost realizat neprofesionist şi incorect, întrucât investigaţia s-a întemeiat pe date false,  care au condus la denaturarea realităţii, generând concluzii eronate.  Astfel, deşi în raport se afirmă că la adresa CCA au fost expediate 14 scrisori, la instituţia noastră au ajuns doar două. Solicitanţii  acestora au primit răspunsurile în termenele prevăzute de legislaţie (menţionăm că cele două răspunsuri au fost expediate chiar înainte de termenul prevăzut). Acest lucru poate fi demonstrat prin verificarea registrelor de evidenţă a scrisorilor.  Alte 12 scrisori, despre care se pretinde că ar fi fost expediate, nu au ajuns la CCA, nimeni nu a solicitat vreo informaţie nici la telefon, nici în scris referitor la ele, nimeni nu s-a interesat dacă acestea au ajuns sau dacă au fost înregistrate. Prin urmare, aceste scrisori nu există, iar CCA este acuzat nejustificat şi în baza unor premise false.

Potrivit celor expuse mai sus, ţinând cont de faptul că datele prezentate nu corespund adevărului şi denigrează imaginea instituţiei publice autonome de reglementare a audiovizualului din Republica Moldova, solicităm Centrului ”ACCES-INFO” verificarea datelor supuse monitorizării, respectarea rigorilor ştiinţifice pretinse unui studiu de acest fel şi  dezminţirea informaţiei prezentate drept concluzie în raportul cu privire la transparenţa în activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 16 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului solicită radiodifuzorilor rectificarea informaţiei difuzate, preluate din raportul prezentat de Centrul ”ACCES-INFO”.