COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Octombrie 25, 2011 - 14:48

 În cadrul şedinţei publice a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 24 octombrie 2011 au fost examinate rezultatele controlului, efectuat în perioada 04-07 octombrie  curent, cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie şi licenţele de emisie. În rezultatul controlului a 40 de distribuitori de servicii, au fost constatate derogări de la prevederile legislaţiei în vigoare la 30 dintre aceştia. Astfel, pentru nerespectarea normelor legale şi a condiţiilor la autorizaţia de retransmisie, au fost atenţionate 4 întreprinderi, 15 au fost avertizate public, 3 amendate, iar întreprinderii „STARNET” SRL  i-a fost retrasă autorizaţia de retransmisie, pentru difuzarea ilegală în reţeaua TV prin cablu „TV BOX”  a 110 canale TV. Concomitent, CCA va sesiza organele de drept privind atragerea la răspundere a 6 agenţi economici, care activează fără Autorizaţia de retransmisie eliberată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului