COMUNICAT DE PRESĂ. ȘEDINȚA PUBLICĂ (I) A CCA DIN 27.04.2017

Joi ,Aprilie 27, 2017 - 15:20

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 27 aprilie  2017, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Publika TV”, „Canal 3”, „TV 7”, „Prime”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „Realitatea TV”, „N4”, „TVC 21”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „Noroc”, „RTR Moldova” și „Ren Moldova” la capitolul respectării art. 11 alin. (3) din Codul audiovizualului, pentru o perioadă de 7 zile fiecare. Datele raportului au atestat că din 16 posturi monitorizate, „Noroc”, „N 4”, „Moldova-1” și „ITV” respectă volumul producției proprie și autohtonă cu caracter informativ și analitic difuzat în limba română de 80%.

În cadrul discuțiilor pe marginea raportului, membrii CCA au menționat că cea mai gravă situație a fost atestată la posturile „Euro TV” și „Ren Moldova”, cu 0 (zero)% de  producție proprie și autohtonă cu caracter informativ și analitic în limba română, și postul de televiziune „RTR Moldova”, care difuzează doar 20 la sută de programe informativ-analitice în limba română, de patru ori mai puțin decât prevede legislația audiovizuală. Mai mult decât atât, în zilele de sâmbătă și duminică, emisiunile sunt difuzate în totalitate în limba rusă, fiind retransmise din Federația Rusă, fapt care permite penetrarea în spațiul nostru informațional a știrilor cu tentă de intoxicație media. Pentru derogări de la art. 11 alin. (3) din Codul audiovizualului, CCA a decis avertizarea publică a posturilor de televiziune: „Euro TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Prime”,  „TVC 21”, „NTV Moldova” și monitorizarea lor repetată. Posturile TV care difuzează o cotă mai mică de  producție proprie și autohtonă cu caracter informativ și analitic au fost atenționate asupra respectării stricte a legislației audiovizuale și, de asemenea, vor fi supuse, repetat, monitorizării.

În cadrul ședinței, Consiliul a prelungit de drept a licenţele de emisie pentru posturile de radio „Maestro FM” și „T.E.M.P.” și a reperfectat două licențe de emisie, pentru postul de radio „Radio ONE” și postul TV „Moldova Sport”. Ca urmare a reperfectării, „Moldova Sport” va fi „Impact TV”. La solicitarea administratorului Firmei „Canal-X” S.R.L., CCA a retras licența de emisie pentru postul de televiziune „Canal-X”, difuzat în or. Briceni.

Tot în cadrul ședinței, CCA a examinat solicitările „TV-Comunicații Grup” SRL și a companiei „Федеральное Государственное Унитарное Предприятие „Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания (ВГТРК)” de „abrogare a pct. 6 din Decizia nr. 18/86 din 27.05.2015, cu ulterioara restabilire a dreptului la retransmisie a postului de televiziune Россия 24” pe teritoriul Republicii Moldova”, argumentând că „au dispărut temeiurile de fapt și de drept stabilite prin Decizia CCA nr. 18/86 din 27.05.2015”. Este de menționat că decizia CCA de suspendare a postului TV „Россия 24” pe teritoriul Republicii Moldova a fost menținută în vigoare de Curtea Supremă de Justiție. În cadrul discuțiilor, membrii Consiliului nu au fost atît de încrezători că au dispărut motivele care au servit drept temei pentru adoptarea deciziei de suspendare, precizînd că în țara noastră, contentul „Россия 24” este retransmis prin intermediul postului de televiziune „RTR Moldova”. Drept urmare, CCA a decis monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Россия 24” și „RTR Moldova”.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul