Comunicat de presă. Ședința publică a CCA din 30.08.2017

Mie ,August 30, 2017 - 12:33

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 30 august 2017, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a făcut bilanțul Concursului de suplinire a unei funcții vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, anunțat prin Decizia nr. 16/108 din 21 iulie 2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 277-288). La concurs s-au înscris 3 persoane: Doina Deleu, Larisa Călugăru și Vitalie Răileanu.

În urma deliberărilor publice și în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului, CCA a selectat 2 candidați pentru funcția vacantă de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”: Doina Deleu și Larisa Călugăru, pe care îi va înainta Parlamentului Republicii Moldova.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie de către mai mulți distribuitori de servicii. Astfel, acțiunea de monitorizare a constatat că mai multe întreprinderi audiovizuale nu respectă Oferta serviciilor de programe aprobată de CCA, prin excluderea unor posturi de televiziune sau retransmisia posturilor TV fără acoperire contractuală. Pentru încălcarea legislației audiovizuale, titularii de autorizații de retransmisie „REVAFAR-COM”  SRL, „REBDACONS” SRL, „Vertamar” SRL, „BAS-DIGITAL” SRL și „ARTOBAGO” SRL au fost sancționați cu amendă în mărime de 5000 de lei; „ART-CLUB” SRL, „REMIG-F” SRL, „RAVIVALNIS” SRL, „ADEVINA TV” SRL, „HARTUM TV” SRL și „CAGHET-PLUS” SRL – cu amendă în mărime de 7.000 de lei, iar „TV-TRUC” SRL – cu amendă în mărime de 10.000 de lei.

CCA a examinat sesizarea dlui Vasile Năstase, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe „APOLLO”, prin care informează că posturile de televiziune „NOROC” și „PRO TV CHIȘINĂU” au difuzat publicitate mascată și plasare de produs ilegală, în primul caz, în cadrul buletinelor informative din 07 iulie 2017 (orele: 19:00 și 22:00), iar în cel de-al doilea caz, în cadrul unui reportaj comercial din 09 iulie 2017. În timpul discuțiilor publice, membrii CCA au constatat că posturile TV „NOROC” și „PRO TV CHIȘINĂU” au admis derogări de la prevederile art. 19 alin. (14) din Codul audiovizualului („Publicitate mascată și teleshoppping-ul mascat sunt interzise”, stipulare prevăzută și în art. 8 alin. (8) din Legea nr. 1227 din  27.06.1997 – Cu privire la publicitate), fapt pentru care au fost sancționate cu amenzi în valoare de 5000 de lei și, respectiv, 10.000 de lei.

Tot în cadrul ședinței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului de programe al postului de radio „Hit FM” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe și a prevederilor art. 7 și art. 10  alin. (5) din Codul audiovizualului. Datele monitorizării nu au atestat derogări de la pluralismul politico-social, însă au fost constatate încălcări de la Concepția generală a serviciului de programe, drept care membrii CCA au decis aplicarea unei amenzi în mărime de 5000 de lei.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul