Comunicat de presă. Ședința publică a CCA din 27.09.2017

Joi ,Septembrie 28, 2017 - 17:09

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit pe data de 27 septembrie 2017, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a eliberat licență de emisie Fundației „Roma Awareness” pentru postul de radio „Romano Patrin FM”. Este primul post de radio pentru comunitatea romă, care își propune să promoveze drepturile, limba, cultura și tradițiile romilor în Republica Moldova.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat și a luat act de mai multe sesizări parvenite în adresa instituției: a dlui Andrei Năstase, liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, a dnei Aliona Mandatii, a dnei Claudia Iațco, a dlui Andrei Năstase, liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și a președintei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. În cazul sesizării dlui C. Nunu, președintele CCA le-a recomandat posturilor TV și radio din țară să respecte cu conștiinciozitate normele lingvistice prin utilizarea toponimelor și hidronimelor autentice și corecte în serviciile de programe audiovizuale.

CCA a făcut bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016, și a anunțat un nou concurs pentru anul 2017. Astfel, la concurs se pot înscrie radiodifuzorii  aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova ce emit prin eter şi cablu. În cazul radiodifuzorilor din municipiile Chişinău şi Bălţi, pot participa doar cei care difuzează prin cablu, şi-n a căror Concepţie generală a serviciului de programe/grilă de emisie nu este prevăzută retransmisia sau preluarea emisiunilor din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicţia Republicii Moldova. În concurs au fost propuse următoarele teme de interes public: Promovarea modului sănătos de viaţă; programe care vor promova imaginea pozitivă şi drepturile persoanelor cu nevoi speciale; programe cu/despre/pentru minorităţile naţionale (în limbile minorităţilor naţionale, cu subtitrare în limba română); programe care abordează probleme ecologice; programe despre informarea familiilor şi a comunităţii cu privire la semnele de pericol pentru viaţa şi sănătatea copiilor.

Consiliul a decis monitorizarea generală a posturilor de televiziune „Moldova-1, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 8”, „Publika TV”, „N 4”, „TVC 21”, „Noroc”, „Accent TV”, „Orhei TV”, „Acasă în Moldova”, „ITV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „Bravo”, „NTV Moldova”, „Impact TV”,  „TV Elita”, „SOR-TV ”, „Studio-L”, „TV Drochia”, „TV-Prim”, „Media TV”, „TV-Găgăuzia” și „Canal Regional” la capitolul respectării prevederilor Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017 – Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008, pe parcursul a 24 ore fiecare.

CCA a susținut demersul Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova și a recomandat posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a spotului social video „Lecții de integritate” ­și a materialelor video informative: Respectarea regimului juridic al cadourilor, Transparența decizională și asigurarea accesului la informații de interes public și Angajarea în baza de merit și integritate profesională.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul