COMUNICAT DE PRESĂ. ȘEDINȚA PUBLICĂ A CCA DIN 21.07.2017 (I)

Vin ,Iulie 21, 2017 - 16:11

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 21 iulie 2017, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat o nouă decizie de reglementare – Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe și a abrogat Decizia CCA nr. 21 din 26.02.2008 „Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz (surde) la emisiunile TV”. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a organizat dezbateri publice și a solicitat părților interesate: autorități publice, asociații obștești și persoane juridice din domeniul audiovizualului prezentarea recomandărilor și opiniilor asupra proiectului de decizie. Astfel, serviciile de programe de televiziune cu acoperire națională vor asigura punerea treptată a serviciilor furnizate la dispoziția persoanelor cu deficiențe de văz sau de auz. Respectiv, începând cu 1 septembrie 2017, radiodifuzorii vor transmite zilnic câte un buletin de știri, între orele 1700 și 2300, în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron în limba română pentru persoanelor cu deficiențe de auz și prin semnal sonor pentru persoane cu deficiențe de vedere.  În limbajul semnelor vor fi difuzate și programele de importanță majoră sau rezumatele acestora, mesajele de urgență, de securitate sau sănătate publică. Titrele inserate în aceste programe vor fi amplasate în partea de jos a ecranului, vor avea o mărime citibilă, cu o viteză medie de rulare și vor corespunde cu esența și imaginile difuzate. Prognoza meteo va fi difuzată atât în format video, cât și audio. Din 1 ianuarie 2018, posturile TV vor asigura accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de auz sau vedere la serviciile de programe în timpul campaniilor electorale. De asemenea, decizia prevede promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități în serviciile media audiovizuale.

Președintele CCA, Dragoș Vicol, a încurajat radiodifuzorii, în raport cu difuzarea de limbaj mimico-gestual în programele TV, să apeleze la Asociația Surzilor pentru a contracta interpreți calificați în limbajul semnelor.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat, în temeiul Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie pentru utilizarea capacității multiplexurilor digitale terestre și a avizului Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Concursul pentru suplinirea capacității disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A. Lista actelor necesare pentru participare la concurs, cerințele, criteriile de evaluare a ofertei solicitanților licențelor de emisie și tarifele pentru un slot/loc în multiplex vor fi publicate pe pagina electronică a Consiliului. De asemenea, CCA va face publice concepțiile serviciilor de programe și alte informații despre participanții la concurs.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, CCA a anunțat în concurs, în temeiul avizelor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, frecvențele radio: 71,66 MHz –  Leova, 103,6 MHz – Soroca, 88,3 MHz – s. Pănășești (r-nul Strășeni) și 98,10 MHz – Șoldănești.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat Concurs pentru suplinirea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectați 2 candidați.

Tot în cadrul ședinței, CCA a decis organizarea, în perioada septembrie-octombrie 2017, a trei seminare zonale pentru titularii licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie din zonele de centru, nord și sud ale Republicii Moldova. Desfășurarea acestor seminare are drept scop dezvoltarea unui dialog constructiv, o comunicare directă cu radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova pentru a identifica și oferi soluții viabile problemelor semnalate de actorii de pe piața audiovizuală.

Tot în cadrul ședinței, CCA, cu unanimitate de voturi, a aprobat Raportul de activitate al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru trimestrul II al anului 2017. Raportul va fi publicat pe pagina electronică a instituției.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul