Comunicat de presă. Ședința publică a CCA din 18.08.2017

Vin ,August 18, 2017 - 11:08

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 18 august 2017, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale, întru asigurarea realizării eficiente a Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, a modificat și completat Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie digitale și a autorizațiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, cu o nouă Secțiune – a 7-a, cu următorul conținut:

„Retragerea licenței de emisie digitale”. Articol „27¹”:

    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate retrage licența de emisie doar în cazul în care:

    a) titularul nu îndeplinește sistematic condițiile specificate în licență;

    b) titularul încalcă exigențele prezentului Regulament;

    c) titularul a prezentat informații false pentru a obține licența;

   d) titularul care deține licență de emisie nu a început difuzarea serviciului de programe prin Multiplex în cel mult 3 luni din data eliberării licenței de emisie digitale, iar cei care obțin licență de emisie pentru primul termen de activitate – în cel mult un an;

    e) titularul a încetat să  difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licență mai mult de 45 de zile din cauze de natură tehnică și mai mult de 72 de ore din orice alte cauze;

    f) sunt încălcate normele privind regimul proprietății în audiovizual;

    g) titularul depune cerere în acest sens.

    (2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului aplică retragerea licenței de emisie, în conformitate cu procedura și cu modul stabilit  de prezentul Regulament și de alte acte legislative, doar după ce a epuizat celelalte modalități de sancționare prevăzute la art.38 din Codul audiovizualului.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, întru realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, care prevede „Evaluarea respectării drepturilor copiilor şi implementarea prevederilor legale cu privire la protecţia copiilor în mass-media prin intermediul monitorizărilor tematice”, a decis monitorizarea posturilor de televiziune „Moldova-1, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 8”, „Publika TV”, „N 4”, „TVC 21”, „Noroc”, „Accent TV”, „Orhei TV”, „Acasă în Moldova”, „ITV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „Bravo”, „NTV Moldova” şi „Impact TV” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe o perioadă de 5 zile fiecare, inclusiv zilele de weekend.

CCA  a examinat demersul „Selectcanal-TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „N 4”, și a acordat unui termen suplimentar – până la 30 noiembrie 2017, pentru implementarea proiectului pentru Multiplexul A.

Consiliul, la solicitarea „Vocea Media” SRL, a satisfăcut cererea cu privire la retragerea  licenţei de emisie eliberată pentru postul de televiziune „Vocea Basarabiei”, difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul