Comunicat de presă. Ședința publică a CCA din 13.11.2017

Lun ,Noiembrie 13, 2017 - 19:25

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 13 noiembrie 2017, în ședință publică.

În debutul ședinței, președintele CCA, Dragoș Vicol, a venit cu un apel în adresa radiodifuzorilor referitor la protejarea demnității umane, ținând cont de faptul că la ședință sunt prezenți marea majoritate a reprezentanților posturilor de televiziune și radio: „Nu aș vrea să nominalizez anumite excese, anumite escapade care au avut loc în ultima perioadă în ceea ce vizează dezvăluirea unor informații care poartă un pregnant caracter personal, privat, ci aș vrea doar să trec în revistă prevederile Codului de conduită al radiodifuzorilor, care statuează la articolul 10:  „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a  domiciliului și a corespondenței sale. Radiodifuzorii nu vor difuza informații privind viața privată și de familie a persoanei, fără acordul acesteia, cu excepția întrunirii condițiilor pentru cazurile de interes public justificat (…)”. Această excepție de întrunirea condițiilor pentru cazurile de interes public justificat trebuie să fie unele pertinente, care să justifice interesul public față respectivul eveniment sau situație. Mă adresez radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să nu abuzeze de această prevedere și să țină cont de faptul că datele prezentate, imaginile, situațiile pe care le reliefează într-adevăr întrunesc condițiile de interes public justificat, or, această justificare trebuie să poarte un caracter comunitar. Concomitent, la art. 7 se afirmă că: „Radiodifuzorii care distorsionează intenționat informația, face acuzații nefondate, folosește neutorizat fotografii, imagini video și alte surse, ori calomniază, săvârșește abateri profesionale de maximă gravitate”. Nici unul din radiodifuzori nu dorește să se situeze în această categorie: care comit abateri profesionale de maximă gravitate. În calitatea mea de președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, instituție care gestionează și este responsabilă de domeniul audiovizualului din Republica Moldova, doresc să reiterez că respectarea Codului de conduită al radiodifuzorilor este una din condițiile obținerii licenței de emisie (art. 25 din Codul audiovizualului). Deci, nu este vorba doar de deontologie, ci e și o normă legală! Și aici mă refer la faptul că în ultima perioadă, nu numai presa scrisă, ci și în spațiul on-line și mediatic, dar și foarte mulți radiodifuzori, în special posturile de televiziune, au făcut uz de anumite imagini video, înregistrări telefonice ale primarului suspendat Dorin Chirtoacă, și acest lucru este unul neavenit, care, în calitatea noastră de organ ce reglementează domeniul audiovizualului, îl dezavuăm și îl condamnăm cu vehemență. În acest context, recomandăm radiodifuzorilor să se abțină de atacuri la persoană. Pluralismul politic și toate elementele de care trebuie să dați dovadă, din punct de vedere legal, etic și moral, nu trebuie să vă permită să faceți uz în recuzita dvs. de metode care vizează un comportament la limita decenței, un comportament care nu are ce căuta în serviciile de programe”.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 8”, „Publika TV”, „N 4”, „TVC 21”, „Noroc”, „Accent TV”, „Orhei TV”, „Agro TV Moldova”, „ITV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „Bravo”, „NTV Moldova”, „Impact TV”, „TV Elita”, „SOR-TV”, „Studio-L”, „TV Drochia”, „TV-Prim”, „Media TV”, „TV-Găgăuzia” și „Canal Regional” la capitolul respectării prevederilor art. 11 alin. (2) și alin. (3) din Codul audiovizualului, pe parcursul a 24 de ore fiecare. Datele monitorizării au atestat că din cele 31 de posturi monitorizate, doar 14 posturi de televiziune difuzează produs autohton cel puțin opt ore din volumul zilnic de emisie, exclusiv în intervalul orelor 06.00-24.00.

În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că rezultatele monitorizării confirmă faptul că unii radiodifuzori au conștientizat că trebuie să realizeze produs autohton. Radiodifuzorii monitorizați, pot fi, de fapt, împărțiți în trei categorii: radiodifuzorii care au 7-8 ore de produs autohton; radiodifuzorii care sunt aproape de această cotă – 5-6 ore de produs autohton, și radiodifuzorii care au 3-4 sau mai puține ore de produs autohton. O situație alarmantă a fost atestată în cazul posturilor de televiziune „Exclusiv TV” – cu 0 ore de produs autohton, și „REN Moldova” – de doar 50 de minute. Un lucru pozitiv este că foarte mulți radiodifuzori locali au reușit să realizeze acest produs autohton, în pofida faptului că se confruntă cu dificultăți mult mai mari decât cei care activează pe plan național. Astfel, CCA a atenționat, prin consens, radiodifuzorii privind necesitatea atingerii acestui volum minim de 8 ore de produs autohton, posturile „Canal 3”, „CTC Mega”, „N 4”, „RTR Moldova”, „NTV Moldova” au fost avertizate public, iar posturile „Exclusiv TV” și „Ren Moldova” au fost, de asemenea, avertizate public și vor fi supuse unei monitorizări la capitolul respectării concepției generale a serviciului de programe.

La solicitarea postului de televiziune „TV-Găgăuzia” de a oferi suport pentru realizarea a 20% de programe în limba română, președintele CCA a solicitat suportul radiodifuzorului public „Moldova-1”, ca, în baza unui acord de colaborare, să pună la dispoziția radiodifuzorului public din Găgăuzia, cel puțin, un buletin de știri în limba română. Un suport informativ important vor fi și programele audiovizuale câștigătoare în concursurile pe care le organizează anual CCA.

Tot în cadrul ședinței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat Raportul de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „RTR Moldova”, „Publika TV”, „TV 8”, „Accent TV”, „Pro TV Chișinău”, „Jurnal TV”, „ITV”, „Ren Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006 și Concepția privind reflectarea campaniei electorale la referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova), în perioada 27 octombrie – 05 noiembrie 2017. Rezultatele monitorizării au atestat că posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 218 materiale cu tematică electorală, în cadrul cărora au fost reflectați participanții la scrutin. Cele mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Accent TV” (67 subiecte), „NTV Moldova” (29 subiecte), „Jurnal TV” (28 subiecte), „Moldova-1” (19 subiecte) etc. Postul de televiziune „Canal 3” nu a difuzat niciun subiect cu participanții electorali. Rezultatele monitorizării au atestat că cel mai mediatizat participant electoral a fost PSRM – cu 78,5% (04 ore 28 min. 14 sec.), iar PL a obținut 21,5% (01 oră 13 min. 33 sec.). Raportul reflectă ponderea prezenței liderilor partidelor politice implicate nemijlocit în campania electorală, precum și cea a lui D. Chirtoacă, în cadrul programelor informative. Astfel, D. Chirtoacă a fost reflectat în volum de 52,3% (36 min. 52 sec.), urmat de liderul PSRM, Z. Greceanâi – cu 41,5% (29 min. 17 sec.), iar președintele PL, M. Ghimpu, a fost mediatizat în volum de 6,1% (04 min. 20 sec.).

În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au declarat că buletinele de știri ale radiodifuzorilor monitorizați relevă faptul că televiziunile reflectă campania electorală foarte diferit, atât ca număr de subiecte electorale, cât și ca durată de timp alocată subiecților electorali. Aici este cazul posturilor „Accent TV” (peste 2 ore) și „NTV Moldova” (40 de min.), care fac partizanat politic în favoarea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Astfel, CCA a recomandat radiodifuzorilor să respecte principiul pluralismului de surse și să reflecte campania electorală într-un mod responsabil, echilibrat și imparțial. Posturile de televiziune: „Moldova-1”, „TV 8” și „Jurnal TV” au fost, prin consens,  atenționate, iar posturile: „RTR Moldova”, „Accent TV”, „ITV”, „Ren Moldova” și „NTV Moldova” au fost sancționate cu avertizare publică.

CCA a reperfectat licenţa de emisie a Companiei Publice „Gagauzia Radio Televizionu” prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe „TV Găgăuzia” şi prin satelit, și a eliberat licență de emisie pentru postul de televiziune „ART-TV”, al cărui serviciu de programe va fi difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, întru realizarea acțiunilor trasate în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019, și anume: Organizarea și desfășurarea activităților de instruire a jurnaliștilor privind respectarea drepturilor omului în cadrul serviciilor audiovizuale, va desfășura, pe data de 15 decembrie 2017, un seminar  pentru jurnaliștii din mass-media audiovizuală.

În cadrul ședinței, CCA a susținut demersul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a campaniei de informare a populației despre drepturile și obligațiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală. Campania se axează pe informarea despre prevederile noului regulament privind înregistrarea la medicul de familie, are caracter social, iar grupurile țintă sunt populația și lucrătorii medicali.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul