COMUNICAT DE PRESĂ. ȘEDINȚA PUBLICĂ A CCA DIN 12.05.2017

Vin ,Mai 12, 2017 - 13:01

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 12 mai  2017, în ședință publică.

Dnii Dinu Ciocan, președinte, și Nicolae Damaschin, vicepreședinte CCA, și-au prezentat demisiile din funcțiile de președinte și vicepreședinte din proprie inițiativă. În acest context, dnii Dinu Ciocan și Nicolae Damaschin au mulțumit membrilor și angajaților CCA pentru încrederea și suportul oferit în activitatea desfășurată pe perioada mandatelor.

După acceptarea cererilor de demisie, în funcția de președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului a fost ales dl Dragoș Vicol (numit membru CCA prin Hotărîrea Parlamentului nr. 52 din 03 aprilie 2015).

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat sesizările dlui Constantin Nunu, prin care informează că posturile de televiziune „Ren Moldova” şi „RTR Moldova” utilizează în titlurile ştirilor formele de transcriere anacronice a localităţilor în ruseşte: „Каушаны” în loc de „Кэушенъ”, „Бендеры” în loc de „Бендер”; „Кагул” în loc de „Кахул”; „Кишинёв” în loc de „Kишинэу”, neglijînd astfel legislaţia naţională privind ortografierea şi transcrierea corectă a numelor topice, fapt pentru care CCA a sancționat respectivii radiodifuzori cu avertizare publică.

CCA a făcut bilanțul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio anunţate prin Decizia CCA nr. 5/26 din 07 martie 2017. La concurs au participat 2 solicitanți: „RADIO HIT” SRL,  pentru postul de radio „HIT FM”, și „NOI MEDIA DE SUD” S.R.L., pentru postul de radio „Albena”. În cadrul discuțiilor pe marginea proiectelor editoriale, membrii CCA au acordat susține pentru postul de radio „HIT FM” pe frecvența 94,6 MHz – or. Ceadîr-Lunga. Frecvenţa 88,3 MHz – s. Pănășești (r-nul Străşeni) nu a fost solicitată de nici un radiodifuzor și va fi anunțată în concurs.

Tot în cadrul ședinței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a reperfectat două licențe de emisie: pentru postul de radio „Radio Moldova” și „Radio 7/Радио 7”; a eliberat trei autorizații de retransmisie și a admis cererile de cesiune a doi radiodifuzori: „Eco FM”, „Canal 2” și „Canal 3”.

CCA a acordat susținere demersurilor: Centrului Internațional „La Strada” – spotul social „Violența în familie văzută prin ochii copiilor”; Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui – spoturile sociale radio şi TV „Ce poţi face? Donează sînge! Donează acum!”, și Asociaţiei Obştești  „Altruism” – spotul video social privind posibilitatea descărcării şi utilizării gratuite a aplicaţiei mobile HelpApp (menită să contribuie la prevenirea suicidului în Republica Moldova), și a recomandat posturilor de  televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a respectivelor spoturi sociale.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul