Comunicat de presă. Ședința publică a CCA din 04.07.2017 (II)

Mar ,Iulie 04, 2017 - 15:43

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 4 iulie 2017, într-o nouă ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale, întru asigurarea realizării eficiente a Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, a modificat și completat Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie digitale și a autorizațiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 6/34 din 20.03.2015. Astfel: Articolul 6 alin. (2) se completează cu litera j), cu următorul cuprins: „angajament pe propria răspundere privind capacitatea economică și financiară de susținere a activității în Multiplex,  pentru primele 6 luni”. Articolul 6 alin. (4) se completează cu litera h), după cum urmează: „angajament pe propria răspundere privind capacitatea economică și financiară de susținere a activității în Multiplex,  pentru primele 6 luni”. Regulamentul se completează cu un Articol nou – „18¹”, expus în următoarea redacție: Titularii care dețin licență de emisie în formatul analogic vor începe difuzarea serviciului de programe prin Multiplex în cel mult 3 luni din data eliberării licenței de emisie digitale, iar cei care obțin licență de emisie pentru primul termen de activitate - în cel mult un an”.

 CCA a acceptat solicitarea Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” de a difuza în regim de testare serviciul de programe al postului de televiziune „TV Găgăuzia” prin  Multiplexul A, pe o perioadă de 30 de zile. Totodată, CP „Gagauziya Radio Televizionu” și-a exprimat intenția de a participa la concursul de suplinire a capacității disponibile a Multiplexului A pe care îl va organiza CCA.

În cadrul ședinței de astăzi, CCA a examinat Raportul de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Canal 3”, „TV 8”, „Prime”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „Canal 2”, „Realitatea TV”, „N4”, „TVC 21”, „Publika TV”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „Acasă în Moldova”, „FAMILIA DOMASHNIY”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Ren Moldova”, „Exclusiv TV”, „ALT TV” și „Agro TV Moldova” la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru o perioadă de 5 zile fiecare, întocmit de Direcția Monitorizare TV. În cadrul discuțiilor și dezbaterilor pe marginea raportului, membrii CCA au constatat că situația la acest capitol este alarmantă, toate cele 23 de posturi de televiziune monitorizate au încălcat flagrant normele de difuzare a publicității. Cea mai gravă situație atestată vizează perceperea eronată a noțiunii de plasare de produs în cadrul programelor audiovizuale. Abateri au fost confirmate și la nedelimitarea spoturilor publicitare prin semnale optice și acustice față de alte părți ale serviciului de programe, depășirea duratei de difuzare a publicității pe parcursul unei ore de emisie prevăzută de Codul audiovizualului, inserarea în serviciile de programe a publicității mascate și teleshopping, sponsorizarea programelor de știri, difuzarea anunțurilor promoționale și a concursurilor care conțin referiri la numele sau la marca unei băuturi alcoolice; neacoperirea publicității retranslată din alt stat etc. Membrii CCA au atenționat radiodifuzorii și le-au recomandat să se responsabilizeze și să respecte cu strictețe condițiile de plasare a publicității, dat fiind faptul că au fost majorate considerabil sancțiunile prevăzute de Codul audiovizualului.

CCA, în cadrul unei acțiuni de monitorizare, a constatat în orașul Orhei activitatea ilegală de retransmisie a 63 de posturi TV de către „Metical” SRL, fapt pentru care Consiliul i-a aplicat amendă în valoare de 15 mii de lei și va sesiza organele afacerilor interne pentru retransmisia serviciilor de programe fără autorizație de retransmisie.

Tot cadrul ședinței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a prelungit de drept licențele de emisie pentru postul de televiziune „ORHEI TV” și pentru posturile de radio „RADIO 21” și  „RADIO SPORT”  și a reperfectat licențele de emisie prin aprobarea Concepției generale a serviciului de programe pentru postul de televiziune „BUSUIOC TV” și postul de radio „Eco FM”.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul