COMUNICAT DE PRESĂ. ȘEDINȚA PUBLICĂ A CCA DIN 04.07.2017 (I)

Mar ,Iulie 04, 2017 - 10:58

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 4 iulie 2017, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie de către mai mulți distribuitori de servicii. Astfel, acțiunea de monitorizare a constatat că întreprinderile audiovizuale: „TV SAT” SRL, „Vertamar” SRL, „GLAVSLAVIA” SRL și „Telemob Com” SRL, nu respectă Oferta serviciilor de programe aprobată de CCA, prin excluderea unor posturi de televiziune sau retransmisia posturilor TV fără acoperire contractuală. Astfel, pentru încălcarea legislației audiovizuale, respectivii titulari de autorizații de retransmisie au fost sancționați cu amendă în mărime de 5 mii de lei. Totodată, în orașul Ialoveni a fost depistată activitatea ilegală de retransmisie a 134 de posturi TV de către „ALTNET-C.C.” SRL, fapt pentru care Consiliul i-a aplicat amendă în valoare de 15 mii de lei și va sesiza organele afacerilor interne pentru retransmisia serviciilor de programe fără autorizație de retransmisie.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat autorizație de retransmisie pentru studioul de televiziune „GRADJI-SAT” din or. Edineț, pentru următorul termen de activitate.

În cadrul ședinței, CCA a modificat și completat Regulamentului cu privire la procedura de organizare a concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al instituției publice a audiovizualului, aprobat prin Decizia CCA nr. 10 din 12.02.2008. Noile completări derivă din modificările operate la art. 42 și 57 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27 iulie 2006. Drept urmare,

-          Pct. 6 litera e) se completează cu următorul cuprins: „nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale”.

-          La pct. 4, termenul de desfășurare a concursului de „15 zile” se modifică cu „20 de zile”.

-          Pct. 8 se modifică și se expune în următoarea redacție: Candidații vor depune la sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (str. Vlaicu Pârcălab nr. 46, mun. Chișinău) un dosar de participare la concurs, care va cuprinde curriculum vitae, cazier judiciar și o fotografie 3x4 (tel.: 022 27 75 51)”.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul